Strategie uczenia się języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym. Na przykładzie Przedszkola Niepublicznego „Jagódki” w Zambrowie

Anna Śledziewska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie zasadności oraz podstaw nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym. Opisano podstawy rozwoju dzieci, które powinny być szczególnie uwzględniane w procesie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym, oraz wybrane metody nauczania języka obcego, Total Physical Response i The Silent Way. Przedstawiono wybrane założenia innowacyjnych strategii nauczania języka obcego w dwujęzycznym przedszkolu niepublicznym. Opisano także istotę nauczania sytuacyjnego oraz zalety współpracy dzieci z native speakerem.


Słowa kluczowe


metoda Reagowania Całym Ciałem; przedszkole; nauczanie języka angielskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asher J.J. (1977), Learning Another Language Trough Action. New York: Sky Oaks Productions.

Iluk J. (2002), Jak uczyć małe dzieci języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Komorowska H. (2005), Metody nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Konderak T. (2012), Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej w dobie przemian. W: B. Surma (red.), Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Krakowian-Płoszka K. (2009), Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W: M. Paw¬lak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Po¬znań–Kalisz: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Larsen-Freeman D. (2000), Techniques and Principles in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Lenneberg E.H. (1967), Biological Foundations of Language. New York: Waley and Sons.

Linse C. (2005), The Children’s Response: TPR and Beyond. English Teaching Forum 43(1).

Richards J.C., Rodgers T.S. (2001), Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305.

Rokita-Jaśków J. (2015), Spór o metodę, czyli jak najlepiej uczyć dzieci języków obcych. Język Obcy w Szkole 1.

Widodo H.P. (2005), Teaching Children Using a Total Physical Response (TPR) Method: Rethinking. Bahasa Dan Seni, Tahun 33(2).

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.147
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:03
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 08:06:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 762
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 15517

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Śledziewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.