Strategies of Foreign Language Learning in Preschool-Aged Children. On the Example of the Non-Public Kindergarten “Jagódki” in Zambrów

Anna Śledziewska

Abstract


The aim of this article is to show validity and basics of teaching foreign language in preschool. The development basics which should be included in foreign language teaching and chosen teaching methods, Total Physical Response and the Silent Way, were described by the author. The author described the situation of applying the teaching method in non-public kindergarten and advantages of cooperating with the native speaker.


Keywords


Total Physical Response; The Silent Way; preschool; English study

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Asher J.J. (1977), Learning Another Language Trough Action. New York: Sky Oaks Productions.

Iluk J. (2002), Jak uczyć małe dzieci języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Komorowska H. (2005), Metody nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Konderak T. (2012), Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej w dobie przemian. W: B. Surma (red.), Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Krakowian-Płoszka K. (2009), Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W: M. Paw¬lak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Po¬znań–Kalisz: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Larsen-Freeman D. (2000), Techniques and Principles in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Lenneberg E.H. (1967), Biological Foundations of Language. New York: Waley and Sons.

Linse C. (2005), The Children’s Response: TPR and Beyond. English Teaching Forum 43(1).

Richards J.C., Rodgers T.S. (2001), Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305.

Rokita-Jaśków J. (2015), Spór o metodę, czyli jak najlepiej uczyć dzieci języków obcych. Język Obcy w Szkole 1.

Widodo H.P. (2005), Teaching Children Using a Total Physical Response (TPR) Method: Rethinking. Bahasa Dan Seni, Tahun 33(2).

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.147
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:03
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 08:06:47


Statistics


Total abstract view - 904
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 17558

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anna Śledziewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.