Rozwijanie dziecięcej kreatywności w procesie uczenia się rozwiązywania problemów

Zuzanna Zbróg

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metodyki TASC w praktyce przedszkolnej i szkolnej, która związana jest m.in. z uczeniem się kreatywności w trakcie rozwiązywania różnych problemów. Dokładnie omówiono każdy z ośmiu etapów pracy z dziećmi wraz ze sposobami wspierania ich wysiłku myślowego przez nauczyciela oraz przykładowymi pytaniami, poleceniami i sugestiami. Opracowanie kończą egzemplifikacje zadań do realizacji w warunkach przedszkolnych lub szkolnych.


Słowa kluczowe


kreatywność; uczenie się; rozwiązywanie problemów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek I., Bałachowicz J. (red.). (2013), Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bałachowicz J., Adamek I. (red.). (2017), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Bonar J. (2008), Rozwijanie kreatywności uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Krasuska-Betiuk M., Zbróg Z. (2017), Społeczne reprezentacje kreatywności i kreatywnego nauczyciela podzielane przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kwaśniewska J., Lebuda I. (2017), Balancing Between Roles and Duties – The Creativity of Mothers. Creativity. Theories – Research – Applications 4(1), DOI: https://doi.org/10.1515/ctra-2017-0007.

Magda-Adamowicz M. (2005), Twórczość dzieci we wczesnej edukacji. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska.

Magda-Adamowicz M. (2012), Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Parczewska T., Zwierzchowska I. (2017), Swoistość postrzegania kreatywności. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Pawlak B. (2009), Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Stańczak I. (2012), Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szmidt K.J. (2018), Teoretyczno-badawcze nurty w polskiej kreatologii. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2(7), DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.07.01.

Szmidt K.J., Bonar J. (1998–2000), Żywioły. Warszawa: WSiP.

Szplit A., Zbróg Z. (2010), Szanse i bariery organizowania współpracy grupowej w praktyce szkolnej i przedszkolnej z odniesieniem do projektu Molteno realizowanego w RPA. Problemy Wczesnej Edukacji 2(12).

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Wallace B., Maker J., Cave D., Chandler S. (2004), Thinking Skills and Problem-Solving: An Inclusive Approach. Abington: David Fulton Publishers.

Zbróg Z. (2009/2010), Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia u dzieci szkolnych i przedszkolnych. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.97-110
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:56
Data złożenia artykułu: 2019-08-18 10:57:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 518
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 299

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Zuzanna Zbróg

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.