Developing Children’s Creativity in the Learning Process of Problem Solving

Zuzanna Zbróg

Abstract


The article presents possibilities of using the TASC methodology in both pre-school and school practice, which is related, among others, to learn creativity while solving various problems. Each of the eight stages of working with children was thoroughly discussed, along with ways to support their teacher’s mental effort and examples of questions, instructions, suggestions. The article ends with exemplifications of tasks to be carried out in pre-school or school settings.


Keywords


creativity; learning; problem solving

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamek I., Bałachowicz J. (red.). (2013), Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bałachowicz J., Adamek I. (red.). (2017), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Bonar J. (2008), Rozwijanie kreatywności uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Krasuska-Betiuk M., Zbróg Z. (2017), Społeczne reprezentacje kreatywności i kreatywnego nauczyciela podzielane przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kwaśniewska J., Lebuda I. (2017), Balancing Between Roles and Duties – The Creativity of Mothers. Creativity. Theories – Research – Applications 4(1), DOI: https://doi.org/10.1515/ctra-2017-0007.

Magda-Adamowicz M. (2005), Twórczość dzieci we wczesnej edukacji. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska.

Magda-Adamowicz M. (2012), Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Parczewska T., Zwierzchowska I. (2017), Swoistość postrzegania kreatywności. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Pawlak B. (2009), Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Stańczak I. (2012), Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szmidt K.J. (2018), Teoretyczno-badawcze nurty w polskiej kreatologii. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2(7), DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.07.01.

Szmidt K.J., Bonar J. (1998–2000), Żywioły. Warszawa: WSiP.

Szplit A., Zbróg Z. (2010), Szanse i bariery organizowania współpracy grupowej w praktyce szkolnej i przedszkolnej z odniesieniem do projektu Molteno realizowanego w RPA. Problemy Wczesnej Edukacji 2(12).

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Wallace B., Maker J., Cave D., Chandler S. (2004), Thinking Skills and Problem-Solving: An Inclusive Approach. Abington: David Fulton Publishers.

Zbróg Z. (2009/2010), Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia u dzieci szkolnych i przedszkolnych. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.97-110
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:56
Data złożenia artykułu: 2019-08-18 10:57:48


Statistics


Total abstract view - 1927
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 950

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Zuzanna Zbróg

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.