Kreatywność pierwszoklasistów i postrzeganie przez dzieci ich codziennych relacji z rodzicami

Joanna Ostaszewska-Tylenda

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono założenia badań ilościowych zrealizowanych w dziewięciu szkołach podstawowych na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (N = 139). Ponadto zaprezentowano wyniki analizy badań ukazujące związek pomiędzy uzdolnieniami twórczymi dzieci 7-letnich a subiektywną oceną stopnia zaangażowania rodziców w życie dziecka oraz udzielania autonomii w codziennym funkcjonowaniu w domu i szkole.


Słowa kluczowe


kreatywność dziecka; wiek wczesnoszkolny; rodzinne uwarunkowania twórczości; autonomia dziecka; zaangażowanie rodziców

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czerwonka D. (2010), Środowisko rodzinne dzieci wybitnie zdolnych. In: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Deci E., Ryan R. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Springer.

Grolnick W.S., Ryan R.M., Deci E.L. (1991), The Inner Resources for School Performance: Motivational Mediators of Children’s Perceptions of Their Parents. Journal of Educational Psychology 83(4), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.4.508.

Grolnick W.S., Deci E.L., Ryan R.M. (1997), Internalization Within the Family: The Self-Determination Theory Perspective. In: J.E. Grusec, L. Kuczynski (eds.), Parenting and Children’s Internalization of Values: A Handbook of Contemporary Theory. New York: John Wiley & Sons.

Guilford J. (1950), Creativity. American Psychologist 5(9), DOI: https://doi.org/10.1037/h0063487.

Matczak A., Jaworowska A., Stańczak J. (2000), Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Mendecka G. (2003), Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Twórczość codzienna w narracjach pedagogów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nalaskowki A. (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Nęcka E. (2002), Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nogal A. (2010), Rodzinne uwarunkowania rozwoju twórczych zdolności i postaw gimnazjalistów. In: M. Karwowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organisation and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions (Journal of Laws 2017 item 1591).

Rhodes M. (1961), An Analysis of Creativity. The Phi Delta Kappan 42(7).

Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Stańczak M. (2019), Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szewczyk A. (2012), Rodzice w procesie wspierania twórczej aktywności dziecka. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 21.

Szmidt K.J. (2007), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K.J. (2019), ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szopiński J. (2016), Więź rodziców a kreatywność dzieci. Warszawa: CeDeWu.

Świętochowski W. (2015), Rodzina w ujęciu systemowym. In: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Uszyńska-Jarmoc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Uszyńska-Jarmoc J., Kunat B. (2018), Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.87-94
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:55
Data złożenia artykułu: 2019-08-31 15:03:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 747
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 434

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Ostaszewska-Tylenda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.