Creativity of First-Graders and Children’s Perception of Their Everyday Relationships with Parents

Joanna Ostaszewska-Tylenda

Abstract


The paper touches upon the issue of creative skills of first grade students of primary school and the selected family-based preconditions for creativity. The purpose of the empirical research was to establish a connection between the creative skills of 7-year-old children and their perception of the parents’ involvement in their lives, as well as the extent of the autonomy granted to the children by the parents. The assumptions for quantitative research, performed in nine primary schools in the Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Provinces, were presented (N = 139). The results of the research analysis presented in this paper demonstrate a connection between the creative skills of 7-year-old children on the one hand, and a subjective evaluation of the parents’ involvement in the child’s life and the autonomy enjoyed by the latter in their everyday functioning at home and school.


Keywords


child’s creativity; early school age; family preconditions for creativity; child’s autonomy; parents’ involvement

Full Text:

PDF

References


Czerwonka D. (2010), Środowisko rodzinne dzieci wybitnie zdolnych. In: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Deci E., Ryan R. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Springer.

Grolnick W.S., Ryan R.M., Deci E.L. (1991), The Inner Resources for School Performance: Motivational Mediators of Children’s Perceptions of Their Parents. Journal of Educational Psychology 83(4), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.4.508.

Grolnick W.S., Deci E.L., Ryan R.M. (1997), Internalization Within the Family: The Self-Determination Theory Perspective. In: J.E. Grusec, L. Kuczynski (eds.), Parenting and Children’s Internalization of Values: A Handbook of Contemporary Theory. New York: John Wiley & Sons.

Guilford J. (1950), Creativity. American Psychologist 5(9), DOI: https://doi.org/10.1037/h0063487.

Matczak A., Jaworowska A., Stańczak J. (2000), Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Mendecka G. (2003), Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Twórczość codzienna w narracjach pedagogów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nalaskowki A. (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: WSiP.

Nęcka E. (2002), Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nogal A. (2010), Rodzinne uwarunkowania rozwoju twórczych zdolności i postaw gimnazjalistów. In: M. Karwowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organisation and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions (Journal of Laws 2017 item 1591).

Rhodes M. (1961), An Analysis of Creativity. The Phi Delta Kappan 42(7).

Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Stańczak M. (2019), Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szewczyk A. (2012), Rodzice w procesie wspierania twórczej aktywności dziecka. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 21.

Szmidt K.J. (2007), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K.J. (2019), ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szopiński J. (2016), Więź rodziców a kreatywność dzieci. Warszawa: CeDeWu.

Świętochowski W. (2015), Rodzina w ujęciu systemowym. In: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Uszyńska-Jarmoc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Uszyńska-Jarmoc J., Kunat B. (2018), Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.87-94
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:55
Data złożenia artykułu: 2019-08-31 15:03:34


Statistics


Total abstract view - 1125
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 565

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.