Autor - szczegóły

Boguszewska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Artystyczny, Polska

  • Vol 1 (2017) - Recenzje i sprawozdania
    Ewa Kłyszewska-Połosak, Wierszem malowane. Utwory dla najmłodszych, Poligrafia, Otwock 2016
    Szczegóły  PDF