Vol 27, No 2 (2018)

Table of Contents

Title-Page and Table of Contents
 
1

Articles

Agnieszka Franczak
9
Jadwiga Glumińska-Pawlic, Hanna Szarpak
23
Adam Górski, Krzysztof Michalak, Marcin Klonowski
37
Edyta Jóźwiak, Piotr Herman
53
Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec
65
Marek Kulik
77
Błażej Kuźniacki
PDF
95
Joanna Mach
117
Dominik Mączyński
127

Commentaries on judicial decisions

Magdalena Budyn-Kulik
145
Marcin Klonowski
153
Aneta Michalska-Warias
165
Sławomir Zwolak
173

Review articles

Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens – soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków 2017, pp. 479
Piotr Łaski, Piotr Obacz
187
Grażyna Szpor, Jawność i jej ograniczenia, t. 1: Idee i pojęcia, Warszawa 2016, pp. 290
Wojciech Taras
193