Prima Educatione

Recenzowany rocznik zatytułowany Prima Educatione powstał w 2017 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Parczewskiej. Czasopismo będzie wydawane online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka publikowanych artykułów koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i badania; Doświadczenia i propozycje; Wczesna edukacja na świecie; Recenzje i sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku: polskim i angielskim. Czasopismo skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych oraz nauczycieli - praktyków.

 

ISSN: 2544-2317


Vol 2 (2018)

Spis treści

Studia i Rozprawy

Krystyna Chałas
PDF
11-22
Małgorzata Kabat
PDF
23-33
Joanna Maria Garbula
PDF
35-45
Ewa Pasterniak-Kobyłecka
PDF
47-55
Beata Bednarczuk
57-65
Barbara Bilewicz-Kuźnia
67-75

Prace badawcze

Maria Gabriella Pediconi
79-88
Carmen David, Adrian Roşan, Lorana Gavril
89-98
Maria Kocór
PDF
99-112

Doświaczenia i Propozycje

Teresa Oleszko
PDF
115-130
Tomasz Knopik
PDF
131-141
Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek
PDF
143-153
Bartłomiej Borek
PDF
155-167

Recenzje i sprawozdania

Recenzja książki: Zbigniew Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Wydawnictwo CIS, Warszawa 2008, ss. 192
Ewa Sosnowska-Bielicz
PDF
171-175
Sprawozdanie z Drugiej Międzynarodowej Konferencji „Metaphor Festival”, Amsterdam, 30 sierpnia – 2 września 2017 r.
Justyna Sala-Suszyńska
PDF
177-179