Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2017) Wokół Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole. Refleksje, badania, inspiracje Szczegóły   PDF
Edyta Wójcicka
 
Vol 7 (2016) Wpływ języków obcych na zmiany w leksyce portugalskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Jabłonka
 
Vol 6 (2015) Wprowadzenie prozy dla młodego czytelnika w świat konwencji modernistycznych (na przykładzie Cudownych bajek Adolfa Dygasińskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Niekra
 
Vol 4 (2013) Wyznaczać granice na nowo – Benjamin Fundoianu w  kręgu pisarzy środkowoeuropejskich. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Bartosiewicz
 
Vol 7 (2016) Z kuchni do kopalń – wizja kobiecości w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1947–1955 Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Bláha
 
Vol 6 (2015) Zabawa konwencjami w Hoodwinked! Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dominika Kozera
 
Vol 9 (2018) Zapis graficzny dzieła sztuki radiowej. Problemy edycji słuchowisk na przykładzie dzieł Jerzego Krzysztonia Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Próchniak
 
Vol 8 (2017) Zjawisko zmienności w opisie związków frazeologicznych (na przykładzie badań francuskojęzycznych) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Krzyżanowska
 
Vol 7 (2016) Zmiany w relacji autor-odbiorca w kontekście aktu czytania. Streszczenie w języku polskim
Róża Szafranek
 
Vol 7 (2016) Zmiany w traktowaniu przesądów i obyczajów (na przykładzie ukraińskiego wesela) Streszczenie w języku polskim   PDF
Kateryna Metelska
 
Vol 6 (2015) Zmieniające się konwencje komunikacji internetowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Terejko
 
Vol 7 (2016) Zmienność czy konsekwencja? Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w publicystycznej refleksji Aleksandra Bocheńskiego od lat trzydziestych XX wieku do 1952 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Ariel Orzełek
 
Vol 5 (2014) Память о о царице Клеопатре в американском кино Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Panasiuk-Garbacz
 
Vol 5 (2014) Родовата памет в българската култура – традиция и съвременност Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Małgorzata Marczak
 
126 - 139 z 139 elementów << < 1 2 3 4 5 6