Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2016) Pozyskiwanie odbiorcy w tytułach prasowych. Analiza wybranych przykładów z tygodników opinii Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Kasiak
 
Vol 5 (2014) Problemy współczesnej genologii – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Porozmawiajmy o gatunkach. Gatunek w języku, literaturze i sztuce” Szczegóły   PDF
Ewa Bulisz
 
Vol 4 (2013) Profesor Ewa Domańska o  przyszłości humanistyki Szczegóły   PDF
Katarzyna Kraczoń
 
Vol 8 (2017) Przemiany i przeobrażenia gatunków prasowych na przykładzie wybranych tekstów o modzie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Bulisz
 
Vol 7 (2016) Przemiany wewnętrzne bohaterów monodramatów Jewgienija Griszkowca Streszczenie w języku polskim
Emil Chról
 
Vol 4 (2013) Przyszłość religii: między krytyką a utopią. O jednym opowiadaniu Stanisława Lema Streszczenie w języku polskim   PDF
Martyna Wielewska- Baka
 
Vol 8 (2017) Różnorodne aspekty Inności czarnego charakteru w cyklu powieści J.K. Rowling Harry Potter. Prolegomena Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Łukasiewicz
 
Vol 8 (2017) Różnorodność systemów, światów przedstawionych i onimii w Role Playing Games Streszczenie w języku polskim   PDF
Patrycja Herbut
 
Vol 6 (2015) Realizacje konwencji gatunkowych w polskiej prasie typu people (na przykładzie dwutygodnika „Viva!”) Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Bulisz
 
Vol 7 (2016) Redefinicja humanistyki Streszczenie w języku polskim
Katarzyna Staniuk
 
Vol 8 (2017) Regionalizm w refleksji o literaturze – historia idei i źródeł Szczegóły   PDF
Magdalena Chołojczyk
 
Vol 8 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 7 (2016) Sprawność lokalnego aparatu PPR na przykładzie kolportażu prasy w województwie lubelskim 1945–1948 Streszczenie w języku polskim
Gabriel Piotr Urban
 
Vol 5 (2014) Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Media 6. Medialny obraz świata” Szczegóły   PDF
Magdalena Pataj
 
Vol 8 (2017) Sprawozdanie z Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej na UMCS Szczegóły   PDF
Ganna Kucherevych, Anna Mikiciuk
 
Vol 7 (2016) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Subiektywizm w języku” Szczegóły   PDF
Ewelina Justyna Krzykała
 
Vol 7 (2016) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów” Szczegóły   PDF
Barbara Hołub
 
Vol 6 (2015) Sprawozdanie z pierwszej studencko-doktoranckiej konferencji „Students’ Corner” Szczegóły   PDF
Przemysław Terejko
 
Vol 8 (2017) Steampunk i romantyzm – Czterdzieści i cztery Krzysztofa Piskorskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Damian Zubik
 
Vol 6 (2015) Topos sprawcy i ofiary w utworze Christy Wolf Wzorce dzieciństwa i Tadeusza Borowskiego Muzyka w Herzenburgu. Wokół rozliczeń z II wojną światową w literaturze niemieckiej i polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Wioleta Wieczerniak
 
Vol 8 (2017) Transgraniczność a regionalizm. Propozycja dyskursu Szczegóły   ##common.remote##
Damian Adrian Zubik
 
Vol 8 (2017) Transgraniczność a regionalizm. Propozycja dyskursu Szczegóły   PDF
Damian Zubik
 
Vol 8 (2017) Truskawiec - dzieje kresowego uzdrowiska na tle różnorodności kulturowej i etnicznej Małopolski Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Jasiuk
 
Vol 4 (2013) Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ziębińska- Witek
 
Vol 6 (2015) Użycie konwencji. Instrumentarium grozy i jego misja w Ciemno, prawie noc Joanny Bator Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Zatora
 
76 - 100 z 118 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>