Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2016) Uczyć czy nie uczyć? – Przemiany miejsca i roli gramatyki w świetle metod nauczania języków obcych Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Izdebska-Długosz
 
Vol 7 (2016) Ukształtowanie typograficzne łacińsko- i polskojęzycznego segmentu ramy wydawniczej reguły zakonnej z XVII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Sawa
 
Vol 7 (2016) Wieloznaczność rozumienia terminu „konotacja” i jego aplikatywność w badaniach nad zaburzeniami mowy w schizofrenii. Streszczenie w języku polskim
Wojciech Ryszard Lipski
 
Vol 8 (2017) Wokół „Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole”. Refleksje, badania, inspiracje Szczegóły
Edyta Marta Wójcicka
 
Vol 4 (2013) Wokół pamięci i afektów – III Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów Szczegóły   PDF
Magdalena Górecka
 
Vol 8 (2017) Wokół Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole. Refleksje, badania, inspiracje Szczegóły   PDF
Edyta Wójcicka
 
Vol 7 (2016) Wpływ języków obcych na zmiany w leksyce portugalskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Jabłonka
 
Vol 6 (2015) Wprowadzenie prozy dla młodego czytelnika w świat konwencji modernistycznych (na przykładzie Cudownych bajek Adolfa Dygasińskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Niekra
 
Vol 4 (2013) Wyznaczać granice na nowo – Benjamin Fundoianu w  kręgu pisarzy środkowoeuropejskich. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Bartosiewicz
 
Vol 7 (2016) Z kuchni do kopalń – wizja kobiecości w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1947–1955 Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Bláha
 
Vol 6 (2015) Zabawa konwencjami w Hoodwinked! Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dominika Kozera
 
Vol 8 (2017) Zjawisko zmienności w opisie związków frazeologicznych (na przykładzie badań francuskojęzycznych) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Krzyżanowska
 
Vol 7 (2016) Zmiany w relacji autor-odbiorca w kontekście aktu czytania. Streszczenie w języku polskim
Róża Szafranek
 
Vol 7 (2016) Zmiany w traktowaniu przesądów i obyczajów (na przykładzie ukraińskiego wesela) Streszczenie w języku polskim   PDF
Kateryna Metelska
 
Vol 6 (2015) Zmieniające się konwencje komunikacji internetowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Terejko
 
Vol 7 (2016) Zmienność czy konsekwencja? Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w publicystycznej refleksji Aleksandra Bocheńskiego od lat trzydziestych XX wieku do 1952 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Ariel Orzełek
 
Vol 5 (2014) Память о о царице Клеопатре в американском кино Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Panasiuk-Garbacz
 
Vol 5 (2014) Родовата памет в българската култура – традиция и съвременност Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Małgorzata Marczak
 
101 - 118 z 118 elementów << < 1 2 3 4 5