Fair, Bright, Optimistic – about Literary Work of Zofia Żurakowska

Elżbieta Kruszyńska

Abstract


The article describes selected short stories of Zofia Żurakowska in the aspect of virtues which are present in them. Although the writer’s private life was rather stormy she could maintain optimistic attitude and faith in human being, what is reflected in her literary work dedicated for children and youth. She was undertaking in her short stories important social and moral issues. The most important values present in her literary work are: freedom, independence, tolerance, kindness, love. The writer was putting her characters in the complicated, dramatic situations, minding that they always were able to act in the name of good. Uniqueness of Żurakowska’s literature consists in the fact that she was a groundbreaker introducing detective and criminal plots. Despite the changing world the virtues present in Żurakowska’s literature remain fresh and valid up-to-date. The language of her books has also not lost its relevance – it is clear, understandable and easy.

Keywords


Zofia Żurakowska; short stories; children and youth; important social and moral issues

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Abramowska, J. (1978). Peregrynacja. W: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska (red.), Przestrzeń i literatura. Studia (s. 125–158). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Adamczykowa, Z. (red.). (1981). Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Białek, J.Z. (1979). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Warszawa: WSiP.

Białek, J.Z. (1994). Przymierze z życiem. Proza Zofii Żurakowskiej. W: tegoż, Przymierze z dzieckiem. Studia i szkice o literaturze dla dzieci (s. 139–163). Kraków: Wydawnictwo BUS.

Budrewicz, Z. (2013). Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Graban-Pomirska, M. (2016). Zofia Żurakowska – ukryta melancholia. Bibliotekarz Podlaski, nr 2, 87–96.

Gwadera, M. (2009). Współczesny rynek książki dla dzieci i młodzieży. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) (T. 2; s. 167–176). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jonca, M. (1994). Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolbuszewski, J. (1994). Od Pigalle po Kresy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mortkowicz-Olczakowa, H. (1959). Bunt wspomnień. Warszawa: PIW.

Nadolna, M. (2009). Powrót książek zakazanych dla młodego odbiorcy po transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) (T. 2; s. 109–128). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nadolna, M. (2013). Próby przywrócenia pisarzy dwudziestolecia przez prywatnych wydawców w drugiej połowie lat 40. W: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989) (T. 3; s. 30–37). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Petrykowski, P. (2003). Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pytlos, B. (2013). Powieść dla dziewcząt w latach 1945–1968. Co powinny czytać dziewczęta? W: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989) (T. 3; s. 106–132). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rypel, A. (2012). Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Spis Książek Poleconych do bibliotek szkolnych przez Komisję Oceny Książek do czytania dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1923 do 1928 włącznie. (1929). Warszawa.

Stępniak, K. (1984). Z zagadnień poetyki krajobrazu w literaturze polskiej połowy wieku XIX. W: L. Ludorowski (red.), Z problemów poetyki historycznej (s. 19–31). Lublin: UMCS.

Ziółkowska-Sobecka, M. (1989). Lektury Kolumbów. Rozważania o prozie dla młodzieży dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Żurakowska, Z. (1957). Jutro niedziela, Chłopcy na strychu, Pójdziemy w świat, Fetysz. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Żurakowska, Z. (1972). Jutro niedziela i inne opowiadania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2020.5.239-250
Data publikacji: 2020-12-31 10:41:39
Data złożenia artykułu: 2020-01-28 21:51:40


Statistics


Total abstract view - 479
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.