Cultural Glottodidactics Abroad – Some Thoughts on the Practice of Teaching

Kinga Siatkowska-Callebat

Abstract


The article is part of the considerations in the field of cultural glottodidactics presenting two examples of didactic practice at the University of Paris: a short story From Darkness (Pol. Z ciemności) by Sławomir Mrożek and the film Day of the Wacko (Pol. Dzień świra) by Marek Koterski. The description of work on these cultural texts aims to show interpretative possibilities, limited due to the specificity of foreign studies, to a narrow or broader context of historical and intertextual references. It shows what elements of Polish culture are indispensable when transferring knowledge about it.


Keywords


cultural glottodidactics; Mrożek; Koterski; cultural texts; Polish culture

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bagłajewski, A. (2015). Obecność romantyzmu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bielik-Robson, A. (2008). Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje. Kraków: TAiWPN Universitas.

Budzik, J.H., Tambor, A. (2018). Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Davies, N. (1981). God’s Playground: A History of Poland. Oxford: Oxford University Press.

Dąbrowska, D., Szczepan, E. (red.). (2014). Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Głowiński, M. (1990). Nowomowa po polsku. Warszawa: Wydawnictwo PEN.

Janion, M. (2000). Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Kołakowski, L. (2002). Kapłan i błazen. W: tegoż, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968 (s. 363–393). Londyn: Puls.

Konwicki, T. (2008). Pierwsza eksplikacja „Lawy”. Litteraria Copernicana, nr 1, 209–210.

Koterski, M. (reż.). (2002). Dzień świra. Polski film fabularny. 90 min.

Kozakiewicz, S. (1976). Malarstwo polskie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Kuziak, M. (red.). (2009). Romantyzm i nowoczesność. Kraków: TAiWPN Universitas.

Lubelski, T. (2015). Historia kina polskiego 1895–2014. Kraków: TAiWPN Universitas.

Mickiewicz, A. (1957). Dziady. Warszawa: Czytelnik.

Miłosz, C. (1953). Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki.

Mrożek, S. (2000). Słoń. Warszawa: Noir sur Blanc.

Mrożek, S. (2001). Œuvres complètes. Nouvelles 3. Paris: Éditions Noir sur Blanc.

Plata, J. (2017). Pośmiertne życie romantyzmu. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

Rabizo-Birek, M. (2012). Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Siatkowska-Callebat, K. (2012). Le cinéma comme outil pédagogique. Comment approcher le verbe par l’image ? W: K. Siatkowska-Callebat, A. Synoradzka-Demadre (dir.), L’enseignement du polonais en France. IIIes Assises 2012 (s. 102–111). Paryż–Warszawa: Polska Akadamia Nauk.

Siatkowska-Callebat, K. (2015). Poprzez film do kultury. Kilka refleksji na temat projekcji filmowych na uniwersytecie Paris-Sorbonne. W: A. Zieniewicz, A. Rabczuk (red.), Czym kultura polska może uwieść frankofona? (s. 251–265). Warszawa–Paryż: Centre de civilisation polonaise/Polonicum.

Siatkowska-Callebat, K. (2019). Transgression comme norme ? Relecture(s) d’un texte canonique de la culture polonaise à la fin du XXe et au début du XXIe siècles, W: C. Royer, A. Marès (dir.), Normes et transgression en Europe médiane (s. 579–592), « Revue des études slaves », Paris.

Sobolewska, A. (2013). Kto mi pisze to życie? Gra o tożsamość bohaterów filmów i sztuk teatralnych Marka Koterskiego. W: A. Werner, T. Żukowski (red.), Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany (s. 90–123). Warszawa: IBL.

Sobolewski, T. (2015). Kino powojenne i pułapki naszej świadomości. Załącznik Kulturoznawczy, nr 2, 183–184.

Sutowski, M. (2009). Dzień świra Marka Koterskiego, czyli to nie jest kraj dla starych inteligentów. W: A. Wiśniewska, P. Marecki (red.), Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna (s. 143–156). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Tambor, A. (2015). Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Zagórska, A. (2017). ANTYbohater polskiej prozy (po roku 1989). Kraków: Wydawnictwo Pasaże.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2020.5.389-407
Data publikacji: 2020-12-31 10:42:00
Data złożenia artykułu: 2020-03-06 00:58:21


Statistics


Total abstract view - 1008
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.