Cyprian Kamil Norwid from the Perspective of Contemporary School Reception and in the Reception of the Local Environment

Wioletta Żórawska

Abstract


The article concerns the school reception of Cyprian Kamil Norwid’s work. The project entitled “Bielski Norwid” (2001–2019), realized at the Gymnasium of Cyprian Kamil Norwid in Bielsko in the Mazowieckie Voivodeship is an example of this type of good practice. The study describes the values that result from the interaction of schoolchildren with the work of this poet as the patron of the school. The author also answers the basic question of Polish studies didactics, i.e. how to make students interested in literature and involve them in interdisciplinary activities.

Keywords


Cyprian Kamil Norwid; good practice; schoolchildren; patron of the school; literature

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

„Biuletyn Okolicznościowy” Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida. (2011). Bielsk.

Bodusz, M. (2009–2010). Cyprian Norwid w rytmach rockowych. Studia Norwidiana, t. 27–28, 101–114.

Cedro, A., Chlebowski, P., Fert, J. (oprac.)., Buś, M., Leociak, J. (współpr.). (2001). Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida. Lublin: Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL.

Chlebowska, E., Chlebowski, P. (oprac.). (2008). Norwid. Znaki na papierze: utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice. Olszanica–Warszawa: Wydawnictwo Bosz, Biblioteka Narodowa.

Chlebowski, P. (2009–2010). Bema pamięci żałobny-rapsod. Rockowa siuta Niemena do wiersza Norwida. Studia Norwidiana, t. 27–28, 77–100.

Chojak, J., Teleżyńska, E. (red.). (1991). Czemu i jak czytamy Norwida. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dobiech, J. (2004). Metody pracy na lekcjach zaproponowane w konspektach. W: R. Doktór (red.), Cyprian Norwid w nowej szkole (s. 319–322). Lublin: Norbertinum.

Gajda, K. (2002). RoCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil Norwid tekściarzem. Polonistyka, nr 1, 21–27.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1994, nr 1776.

Kulczycka, J., Straszewska, M. (1990). Literatura polska. Romantyzm. Pozytywizm. Warszawa: PWN.

Makowski, S. (red.). (1986). Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje. Warszawa: WSiP.

Niemen, C. (1970). Bema pamięci żałobny-rapsod.

Niemen, C. (1975). Pielgrzym.

Norwidpasjonaci.pl (2001). Rok Norwidowski (2001) w Bielsku. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/wydarzenia-2/nauka/zakladka-bez-nazwy [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2001–2011). Norwid w gimnazjum 2001–2011. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/apele-szkolne/norwid-w-gimnazjum-2001-2011 [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2004). Inicjatywy. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/inicjatywy [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2005). Rozmowy o Norwidzie. Ojczyzna – Praca – Piękno w Bielsku, 24 września 2005 r. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/wydarzenia-2/nauka/rozmowy-o-norwidzie-ojczyzna-praca-piekno-24-wrzesnia-2005-r [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2008). Pięcioletni program. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/publikacje/piecioletni-program [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2014a). 10. rocznica nadania imienia gimnazjum. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/msze-swiete/10-rocznica-nadania-imienia-gimnazjum [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2014b). Szkolne czytanie Norwida – TNP. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/multimedia/szkolne-czytanie-norwida-tnp-2014/. Wersja mówiona [dostęp: 5.03.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2014c). Szkolne czytanie Norwida – TNP. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/wydarzenia-2/nauka/odczyt-w-towarzystwie-naukowym-plockim-29-v-2014-r [dostęp: 5.03.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2015a). Ulotka. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/publikacje/ulotka [dostęp: 6.03.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2015b). W 194. rocznicę urodzin patrona. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/msze-swiete/w-194-rocznice-urodzin-patrona [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016a). 195. rocznica urodzin C.K. Norwida. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/msze-swiete/195-rocznica-urodzin-c-k-norwida [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016b). Dominika Żaczek – „Bema pamięci żałobny-rapsod”. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/multimedia/dominika-zaczek-bema-pamieci-zalobny-rapsod [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016c). Ilustracje do lektur gimnazjalnych. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/projekty-edukacyjne/ilustracje-do-lektur-gimnazjalnych [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016d). On i my. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/projekty-edukacyjne/on-i-my [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016e). Poeta kultury i historii. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/apele-szkolne/poeta-kultury-i-historii-2016 [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016f). Referat dr Katarzyny Olszewskiej. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/wydarzenia-2/nauka/referat-dr-katarzyny-olszewskiej [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2016g). Tablica wirtualna. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/tablica-wirtualna [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2017a). 196. rocznica urodzin C. Norwida. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/msze-swiete/196-rocznica-urodzin-c-norwida [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2017b). Z Norwidem za pan brat. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/projekty-edukacyjne/z-norwidem-za-pan-brat [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2018). Msza 2018 r. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/msze-swiete/msza-2018r [dostęp: 30.01.2020].

Norwidpasjonaci.pl (2019). Nagroda Norwida. Pobrane z: http://norwidpasjonaci.pl/index.php/bielski-norwid/nagroda-norwida [dostęp: 30.01.2020].

Strawa-Kęsek, E. (2015). Metoda projektu w edukacji polonistycznej. Kraków: TAiWPN Universitas.

Sudolski, Z. (2003). Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ancher.

Warska, W. (2003). W Weronie (sł. C. Norwid, muz. A. Kurylewicz). W: Świat w słowach i obrazach. Literatura i muzyka dla gimnazjum (płyta A, poz. 19). Warszawa: WSiP.

Żórawska, W. (2005). Bielski Norwid. Bielsk: s.n.

Żórawska, W. (2011). Norwid czytany w gimnazjum. Polonistyka, nr 9, 51–57.

Żórawska, W. (2016a). Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida. W: E. Jaskółkowa, D. Krzyżyk, B. Nieszporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki (T. 2; s. 395–402). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żórawska, W. (2016b). Przekroczyć nieobecność. Norwid w dwudziestoleciu międzywojennym. W: tejże, Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku (s. 29–60). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 1999, nr 14, poz. 129).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2020.5.205-223
Data publikacji: 2020-12-31 10:41:35
Data złożenia artykułu: 2020-03-09 21:09:36


Statistics


Total abstract view - 781
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.