Literature as an Auxiliary Science in Teaching Geography

Ireneusz Gielata

Abstract


The article discusses the status of literature in teaching geography. Like cartography, literature maps the space and assigns proper names which allow us to see the places of “condensed, multiplied time” (Claudio Magris). Literary maps bind topography with history and thus realise a geopolitical project of “thinking of place, time and action as coherent unity” (Karl Schlögel). Such literary names as Conrad’s “heart of darkness” or mare nostrum, mare monstrum from Dariusz Czaja’s essay, in geography didactics can reveal the drama of “building up of land and history” (Magris) and thanks to this, a map used in the didactic process can lead to cathartic experience, i.e. it can sharpen, activate and sensitize the pupils’ eye.


Keywords


geography didactics; literature; teaching; space; topography; didactic process

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Conrad-Korzeniowski, J. (1972). Jądro ciemności. Przeł. A. Zagórska. Wrocław: Ossolineum.

Czaja, D. (2018). Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych. Kraków: Wydawnictwo Pasaże.

Koziołek, K. (2017). Czas lektury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Magris, C. (2002). Mikrokosmosy. Przeł. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak. Warszawa: Czytelnik.

Magris, C. (2009). Podróż bez końca. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Markowski, M.P. (2013). Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.

Nycz, R. (2017). Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Rybicka, E. (2014). Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas.

Schlögel, K. (2009). W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał. Posłowie H. Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Simmel, G. (2006). Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.93-103
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:17
Data złożenia artykułu: 2020-05-25 17:32:21


Statistics


Total abstract view - 525
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.