Stereotypical Features of the “Model” Pole and the “Model” Ukrainian in the Sphere of Values of Contemporary Youth in Poland

Olga Fyłypec

Abstract


The article describes an attempt to reconstruct the contemporary youth stereotype of the “model” Pole and the “model” Ukrainian which is based on experimental data. The surveys were conducted among students of the following universities: the University of Wroclaw, the University of Silesia, the University of Rzeszow and the University of Lodz. Aspects in the light of which Polish student youth perceive themselves and Ukrainians have been disclosed: communication-mental, political, cultural, everyday life, physical and geographical. The results of the study show the values, which in the axiosphere of contemporary Polish youth, are common to both nationalities: tolerance, honor, courage, honesty, helpfulness, resourcefulness, patriotism, pride of origin, diligence, hospitality, family, education, etc. Differences in the perception of Poles and Ukrainians refer to the cultural and political dimensions. For example, Polish students want to see Ukrainian students as people who are more familiar with Polish culture and a Pole as a more conscious citizen of his own country. Therefore, the study indicates differences in perceptions due to the geographical location of the heterostereotype of native speakers.


Keywords


“model” Pole; “model” Ukrainian; stereotype; values; youth

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartmiński, J. (2006a). Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (2006b). Semantyka i polityka. Nowy profil polskiego stereotypu Ukraińca. W: K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida (red.), Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury (s. 191–211). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bartmiński, J. (2006c). Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (2007). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (2014). Polskie wartości w europejskiej aksjosferze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J., Mazurkiewicz-Brzozowska, M. (1993). Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J., Grzeszczak, M. (2014). Jak rekonstruować kanon wartości narodowych i europejskich. Etnolingwistyka, nr 26, 21–44, DOI: https://doi.org/10.17951/et.v26i0.170.

Fyłypec, O. (2019a). Avtostereotyp poliaka i heterostereotyp ukraincia v seredovyshchi torunskykh studentiv. W: M. Gębka-Wolak, A. Krawczuk (red.), Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich (s. 217–234). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Fyłypec, O. (2019b). Etnostereotypni uiavlennia pro poliaka i ukraincia sered studentiv Zheshivskogo universytetu (kriz pryzmu asotsiatsiĭ iz predmetamy). Zeszyty Naukowe Prac Ukrainoznawczych, nr 3, 155–165.

Krawczuk, A. (2008). Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka (na podstawie ankietowania studentów lwowskich). Postscriptum Polonistyczne, nr 1(1), 147–170.

Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2014). Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem artykułów w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów. W: I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska- Bartmińska, J. Szadura (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (T. 3; s. 71–102). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pacławska, E. (2009). Ukrainiec w oczach studentów na wschodzie i zachodzie Polski. W: S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta (red.), Stereotypy w języku i w kulturze (s. 65–80). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

SJP. (2011). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarski, R. (2013). Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.425-445
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:55
Data złożenia artykułu: 2020-05-31 12:42:23


Statistics


Total abstract view - 652
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.