METAPHOtogRaphy: Reflections on the Connections of Thoughts and Photos

Justyna Hanna Budzik

Abstract


The article is an attempt to collect and comment on discourse on the relationship between photography and metaphor, which is dispersed in different theoretical works on photography. The author finds these connections crucial in the educational perspective, because they help to inscribe pedagogical activities on photography in a broader humanistic education that aims at cultivating the ability to think. The main theoretical contexts are writings by Bernd Stiegler and Hannah Arendt. The author gives an exemplary analytical study of photographs by Krzysztof Szlapa and Kamil Myszkowski as well as a suggestion of a practical photographic task whose objective is to inspire metaphorical thinking.


Keywords


photography; metaphor; metaphorical thinking; humanistic education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Arendt, H. (2016). Życie umysłu. Przeł. H. Buczyńska-Gurewicz, R. Piłat, B. Baran. Kraków: Znak.

Bobiński, W. (2011). Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego. Kraków: Universitas.

Budzik, J.H. (2016). Spotkanie z fotografią – spotkanie z Innym: inscenizowane portrety z cyklu „White power” Anny Bedyńskiej. W: A. Ogonowska (red.), Człowiek i medium. Terapia, rozwój, (auto)narracja (s. 33–48). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Budzik, J.H. (2019). Fotografia: inspirować i edukować. Wybrane działania Fundacji dla Filmu i Fotografii. Kultura Współczesna, nr 2, 145–160.

Budzik, J.H., Ogłoza E. (2015). Album starych fotografii portretowych w erze cyfrowej: Wilhelm von Blandowski w oczach gimnazjalistów. W: B. Jarosz, M. Karwatowska (red.), (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne (s. 221–244). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Didi-Huberman, G. (2003). Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière. London: The MIT Press.

Jaworska-Witkowska, M., Kwieciński, Z. (2011). Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Koc, K. (2018). Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Koziołek, K. (2011). Widokówki z mojego miasta. Fotografia i efekt obcości. W: G. Darłak (red.), Ziemio moja, ziemio śląska (s. 119–128). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łuczak, D. (2008). Lektura obrazu fotograficznego. Polonistyka, nr 10, 38–43.

Maksym-Kaczmarek, J. (2018a). Dawne portrety fotograficzne kontra selfie? Fotografia jako temat i przedmiot lekcji języka polskiego. Z teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, t. 27, 101–113.

Maksym-Kaczmarek, J. (2018b). Lekcja współczucia nieznajomym w wierszu Wisławy Szymborskiej Fotografia z 11 września. W: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej (s. 195–208). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maksym-Kaczmarek, J. (2018c). O sztuce i historii na języku polskim. Interpretacja Pierwszej fotografii Hitlera Wisławy Szymborskiej. W: E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek (red.), Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej (s. 191–204). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maksym-Kaczmarek, J. (2020). Czytać fotografie jak Berger i Barthes? Związek fotografii i pamięci uwikłany w problem interpretacji zdjęć. W: M. Wójcik-Dudek, E. Zygan (red.), Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji (s. 243–255). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Masłowska-Taffel, M. (2014). Fotografia prasowa jako sposób uchwycenia i wywoływania ludzkich uczuć. Polonistyka, nr 4, 24–27.

Michałowska, M. (2016). Czego mogą nauczyć warsztaty fotograficzne? Próba autodiagnozy. Kultura Współczesna, nr 5(92), 141–159.

Michałowska, M. (2017). Uczyć fotografii, uczyć fotografią. Zeszyty Artystyczne, 13–34.

Napierała-Rydz, K. (2015). Fotografia w edukacji. Wykorzystanie fotografii w nauczaniu historii. Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner.

Padewski, J. (2014). Co pokazuje fotografia? Polonistyka, nr 2, 47–49.

Porębski, M. (1980). Czy metaforę można zobaczyć. Teksty, nr 6(54), 61–78.

Rouillé, A. (2007). Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków: Universitas.

Schreiber, E. (2012). Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Soulages, F. (2005). Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków: Universitas.

Stiegler, B. (2009). Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków: Universitas.

Strokowski, W. (2005). „Polonista fotogeniczny”, czyli o fotografii w edukacji polonistycznej. W: A. Janus-Sitarz (red.), Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury (s. 211–234). Kraków: Universitas.

Zagajewski, A. (2020). „Śpiewa to, co milczy”. Tam, gdzie oddech. Wiersze. Kraków: Universitas.

Zajączkowska, U. (2019). Patyki, badyle. Warszawa: Marginesy.

NETOGRAFIA

Budzik, J. (online). Fotometafory – miniwarsztaty fotograficzne. Pobrane z: https://lodzcityoffilm.com/wp-content/uploads/2019/12/NCKF_Scenariusze_karty_kl.-7-8.pdf [dostęp: 17.07.2020].

Budzisz, W., Cywińska, M., Czajka, R., Dąbrowska, A., …, Zaród, M. (2014), Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Pobrane z: http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych_2014_EudBrrI.pdf [dostęp: 17.07.2020].

Cyrus, Ł. (2018). Szkoła Fotografii Odklejonej. Pobrane z: https://sites.google.com/site/lukaszcyrus/szkola-fotografii-odklejonej [dostęp: 31.10.2020].

Sokołowska, Z. (2019). Niewinne sztuczki („Obrazy metafor”, K. Myszkowski, K. Szlapa, Galeria Katowice). artPapier, nr 20(380). Pobrane z: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=380&artykul=7554 [dostęp: 17.07.2020].

Szlapa, K. (2017). W zasięgu wzroku. Album artystyczno-edukacyjny. Pobrane z: www.grupakulturalna.pl/pliki/szlapa-w_zasiegu_wzroku.pdf [dostęp: 17.07.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.125-141
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:21
Data złożenia artykułu: 2020-07-20 12:32:11


Statistics


Total abstract view - 509
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.