Constructs of Freedom in Children’s Literature Based on Tina Oziewicz’s Works

Magdalena Kuczaba-Flisak

Abstract


The article is an attempt to outline the ways of relating to the issue of freedom in contemporary literary texts addressed to children, based on Tina Oziewicz’s works. The author draws attention to the theoretical framework on the basis of which the contemporary understanding of freedom in children’s literature has been shaped and recalls the context of treating children’s literature (and therefore the subjects it undertakes) as a social construct of adults.


Keywords


constructs of freedom; freedom; children’s literature; Oziewicz

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Arendt, H. (2010). Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.

Baluch, A. (2019). Topika w badaniach literatury i podkultury dziecięcej. Filoteknos, nr 9, 33–39.

Bettelheim, B. (1997). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Warszawa: W.A.B.

Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.

Czabanowska-Wróbel, A. (2017). „Ach, jak cudowna jest”… fikcja – dziecięce tworzenie wyobrażeń i praca marzenia. W: A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska (red.), Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej (s. 261–276). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Derrida, J. (2017). Gorączka archiwum. Impresja freudowska. Warszawa: IBL PAN.

Gierak-Onoszko, J. (2019). 27 śmierci Toby’ego Obeda. Warszawa: Dowody na Istnienie.

Gralewicz-Wolny, I., Mytych-Forajter, B. (2013). Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Hourdin, G. (1978). Niezawinione nieszczęście. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Korczak, A. (2017). Dolina Muminków – fantastyczna przestrzeń rzeczywistej wolności. W: A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska (red.), Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej (s. 251–260). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Korczak, J. (1914). Bobo. Warszawa: G. Centnerszwer.

Korczak, J. (2012a). Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Korczak, J. (2012b). Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Majewski, T. (2018). O misterium odpowiedzialności. Derrida, Patočka i dług Heideggera. W: Siła kształtująca (s. 61–75). Łódź: Officyna.

Malabou, C. (2017). Ontologia przypadłości. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

Mik, A., Niewieczerzał, M., Rąbkowska, E., Leszczyński, G. (red.). (2019). O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Napiórkowski, M. (2018). Mitologia współczesna. Warszawa: PWN.

Nodelman, P. (2008). The Hidden Adult. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Oziewicz, T. (2007). O wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką i inne bajki. Warszawa: Dwie Siostry.

Oziewicz, T. (2010). Powidoki. Warszawa: Dwie Siostry.

Oziewicz, T. (2013a). Pamiątka z Paryża. Warszawa: Dwie Siostry.

Oziewicz, T. (2013c). Tyranozaur i traktorzystki. Kraków: Czerwony Konik.

Oziewicz, T. (2014a). Dzicy lokatorzy. Kraków: Czerwony Konik.

Oziewicz, T. (2014b). O wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką. Warszawa: Dwie Siostry.

Oziewicz, T. (2019). Awaria elektrowni. Warszawa: Dwie Siostry.

Polanowska-Sygulska, B. (2015). Dwa pojęcia wolności. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 60, 237–252.

Skowera, M. (2017). Bezpieczna i pożyteczna kraina niedorosłości. Literatura dziecięca jako konstrukt. Jednak Książki, nr 7, 13–29.

Strzemiński, W. (2016). Teoria widzenia. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szymborska, K. (2016). Children studies jako perspektywa metodologiczna. Współczesne tendencje w badaniach nad dzieckiem. Teksty Drugie, nr 1, 189–205, DOI: https://doi.org/10.18318/td.2016.1.12.

Tischner, J. (2012). Filozofia dramatu. Kraków: Znak.

Waligóra, M. (2003). Wolność i inność. Isaiah Berlin i Emmanuel Levinas o granicach dyskursu. Principia, t. 35/36, 225–238.

Wojciechowski, A. (2001). Obecność. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

NETOGRAFIA

Oziewicz, T. (2013b). Samuraj na spadochronie. Pobrane z: http://tinaoziewicz.com/samuraj-na-spadochronie [dostęp: 2.06.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.265-279
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:37
Data złożenia artykułu: 2020-07-29 20:48:10


Statistics


Total abstract view - 720
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.