Paris Was Not Built in a Day… Three-Dimensional Puzzles and Architectural Blocks as a Universal Tool Supporting the Process of Aesthetic Education

Marta Kasprzak

Abstract


This article proposes the use of knowledge of space studies in the school educational practice. It allows for implementation of obligatory content and skills indicated in the core curriculum for general education. Shaping the spatial imagination and aesthetic sensitivity is accompanied by the development of both social and manual skills, while the construction of miniature buildings by students is a convenient starting point for a discussion on social and cultural changes.


Keywords


three-dimensional puzzles; architectural blocks; core curriculum; school educational practice; aesthetic education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Augé, M. (2010). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bazgan, N. (2019). The Eiffel Tower: A Parisian Film Star. W: G. Vincendeau, A. Philips (eds.), Paris in the Cinema: Beyond the Flâneur (s. 17–25). London: Bloomsbury Publishing Plc.

Brandys, K. (1998). Miesiące 1982–1987. Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”.

Doisneau, A. (2010). Paris. Paris: Flammarion.

Hugo, V. (1997). Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu. Warszawa: Świat Książki.

Koolhaas, R. (1995). S, M, L, XL: Small, Medium, Large, Extra-Large. New York: The Monacelli Press.

MacCannel, D. (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pietrasik-Kulińska, K., Szuba, D. (2017). Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Prus, B. (1975). Lalka. T. 2. Warszawa: PIW.

Przyboś, J. (1938). Notre-Dame. W: Równanie serca. Warszawa: Ferdynand Hoesick.

Rumińska, A. (2010). Jak uczyć nie-architektów o przestrzeni? Zawód: Architekt, nr 6, 30–33.

Sandauer, A. (1977). Poeci czterech pokoleń. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schiller, F. (1972). Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy. Warszawa: Czytelnik.

Siwiec, M. (1999). Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny. Teksty Drugie, nr 4, 111–136.

Welsch, W. (1998). Estetyka i anestetyka. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 520–546). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Wieczorkiewicz, A. (2012). Apetyt turysty. Kraków: Universitas.

Wójcik, T. (1999). Poeci polscy XX wieku. Biogramy, wiersze, komentarze. Warszawa: Morex.

NETOGRAFIA

Attlee, E. (2019). Reading the city: Roland Barthes in Paris and Tokyo. Pobrane z: www.architectural-review.com/essays/reading-the-city-roland-barthes-in-paris-and-tokyo/10038988.article [dostęp: 29.11.2020].

Goldberger, P. (1989). Pei Pyramid and New Louvre Open Today. Pobrane z: www.nytimes.com/1989/03/29/arts/pei-pyramid-and-new-louvre-open-today.html [dostęp: 29.11.2020].

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. (2019). Lista Placówek i grup zakwalifikowanych do Programu Kształtowanie Przestrzeni w semestrze zimowym 2019/20. Pobrane z: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3120 [dostęp: 20.05.2020].

Kowalewicz, P. (2019). Wieża Eiffla nocą… czyli zasady fotografowania zabytków i eksponatów muzealnych. Pobrane z: https://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/3322,wieza-eiffla-noca-czyli-zasady-fotografowania-zabytkow-i-eksponatow-muzealnych [dostęp: 29.11.2020].

Levy, A. (2004), Des Japonais entre mal du pays et mal de Paris. Pobrane z: http://next.liberation.fr/vous/2004/12/13/des-japonais-entre-mal-du-pays-et-mal-de-paris_502663 [dostęp: 29.11.2020].

Mickiewicz, A. (b.r.w.). Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. W: Pisma Adama Mickiewicza. Wydanie zupełne. T. 5. Pobrane z: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz [dostęp: 29.11.2020].

Niemcewicz, J.U. (b.r.w.). Powrót posła. Komedia w 3 aktach. Lwów. Pobrane z: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/powrot-posla.pdf (dostęp: 29.11.2020).

PPKO. (2017a). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa: plastyka. Pobrane z: www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/plastyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf [dostęp: 29.11.2020].

PPKO. (2017b). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa: język polski. Pobrane z: www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-polski.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf [dostęp: 29.11.2020].

PPKO. (2017c). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Pobrane z: www.gov.pl/web/edukacja/podstawa-programowa--materialy-dla-nauczycieli-szkol-ponadpodstawowych [dostęp: 29.11.2020].

Rumińska, A. (2013). Architektura w szkole: „Ten pomysł to zgroza” [KOMENTARZ]. Pobrane z: www.bryla.pl/bryla/1,90857,14327574,Architektura_w_szkole___Ten_pomysl_to_zgroza___KOMENTARZ_.html [dostęp: 29.11.2020].

Słowacki, J. (1832). Cmentarz Père-Lachaise. Pobrane z: https://bn.org.pl/w-bibliotece/3786-odnaleziony-wiersz-juliusza-slowackiego.html [dostęp: 29.11.2020].

Stamberg, S. (2009). Landmark At The Louvre: The Pyramid Turns 20. Pobrane z: www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=121097261&t=1590165642671 [dostęp: 29.11.2020].

Szczepaniak, B. (2020). Halo, mamy problem! Nieudana lekcja plastyki polskiego szkolnictwa. Pobrane z: https://kraftmagazyn.pl/halo-mamy-problem-nieudana-lekcja-plastyki-polskiego-szkolnictwa [dostęp: 29.11.2020].

www1: Atrakcje w Paryżu – TOP 10. 2020. Pobrane z: https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/atrakcje-w-paryzu [dostęp: 19.05.2020].

www2: Galicyzmy, czyli słownictwo zaczerpnięte z języka francuskiego. Pobrane z: https://polszczyzna.pl/galicyzmy-definicja-przyklady [dostęp: 24.05.2020].

www3: https://bigosmatematyczny.pl/zlota-proporcja [dostęp: 25.07.2020].

www4: Les attractions incontournables de Paris: notre sélection. Pobrane z: www.pariscityvision.com/fr/paris/principales-attractions-touristiques-paris [dostęp: 24.05.2020].

www5: 28 Top-Rated Tourist Attractions in Paris. 2021. Pobrane z: www.planetware.com/tourist-attractions-/paris-f-p-paris.htm [dostęp: 19.02.2021].

www6: www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody/o-projekcie [dostęp: 20.07.2020].

www7: The artists who protested the Eiffel Tower. 2019. Pobrane z: www.toureiffel.paris/en/news/130-years/artists-who-protested-eiffel-tower [dostęp: 21.05.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.105-123
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:19
Data złożenia artykułu: 2020-07-30 19:13:35


Statistics


Total abstract view - 567
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.