Olsztyn as a Little Homeland in Board Games for Children – the Example of a Historical German Game and Polish Contemporary Games

Barbara Sapała, Małgorzata Sławińska

Abstract


The aim of this study is to analyze the contents of regional board games for kids from the perspective of developing attachment to their little homeland. Two modern Polish games, Olsztyn mnie kręci (Olsztyn Turns Me On) and Przytul Olsztyn (Give Olsztyn a Hug), and a pre-war German game Spacer po Olsztynie (A Walk in Olsztyn) were examined. An attempt was made in the study to answer the following question: What image of Olsztyn has been created by the analyzed games? The theoretical framework for the study was the history of Warmia and the changing principles of education, which is currently referred to as “regional”. The selection of local buildings and facilities, and the way of their presentation, were found to be the key factors when interpreting the importance of the examined board games for strengthening the children’ bonds with their little homeland. The analysis revealed that the pre-war board game emphasized the German and monocultural character of the city, as well as its rapid development. On the other hand, Polish games depict Olsztyn as the capital city of the Warmia Region, and focus on its multicultural heritage. The games highlight the beauty of Olsztyn as a garden-city, and its tourism potential.


Keywords


little homeland; regional education; board games; Olsztyn; Warmia

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Achremczyk, S. (2016). Olsztyn. Stolica Warmii i Mazur. Olsztyn: Edytor Wers.

Arkabus, A. (2018). Treści z zakresu edukacji regionalnej w podstawach programowych w latrach 1999–2017. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, nr 3, 97–116.

Bętkowski, R. (2010). Olsztyn jakiego nie znacie. Olsztyn: Imago Mundi.

Burdzik, T. (2012). Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji. Kultura. Przestrzeń. Globalizacja, nr 11, 132–137.

Der Grosse Brockhaus. (1931). Bd. 8. Leipzig: Brockhaus.

Faehndrich, J. (2010). Entstehung und Aufstieg des Heimatbuchs. W: M. Beer (Hrsg.), Das Heimatbuch: Geschichte, Methodik, Wirkung (s. 55–84). Gottingen: V&R unipress.

Fricke-Finkelnburg, W.R. (Hrsg.). (1989). Nationalsozialismus und Schule. Amtliche Erlasse und Richtlinien 1933–1945. Opladen: Leske+Budrich.

Funk, A. (1955). Die Geschichte der Stadt Allenstein 1348–1943. Leer: Kurt Maeder.

Grabowska, B. (2015). Rewitalizacja tożsamości regionalnej. Chowanna, nr 1, 31–42.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw. Warszawa: WSiP.

Jasiński, J. (1983). Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.

Kunigk, H. (1985). Kulturelles Leben im sudlichen Ermland in der Weimarer Republik. Zeitschrift fur die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Nr. 43, 87–116.

Lexikon der Padagogik. (1921). Freiburg im Breisgau: Herder & Company.

Mochocka, A. (2015). Polskie gry planszowe oparte na utworach literackich – rekonesans. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, nr 5, 35–48.

Napiórkowska, M. (1996). Działalność wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w diecezji warmińskiej w latach 1870–1939. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, 539–558.

Nikitorowicz, J. (2011). Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego. W: A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu (s. 23–32). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Petrykowski, P. (2003). Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Preussen. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. (1923). Richtlinien des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung für die Lehrpläne der Volksschulen: mit den erläuternden Bestimmungen der Art. 142–150 der Reichsverfassung und der Reichs-Grundschulgesetze sowie den wichtigsten Bestimmungen über die äußeren Verhältnisse der preußischen Volksschule vom 20. April 2020, Breslau: Kirt.

Salmina, N.G., Tihanova, I.G. (2011). Pedagogical and Psychological Expertise of Board Games. Psychological Science and Education, no. 2, 18–25.

Spranger, E. (1923). Der Bildungswert der Heimatkunde. Rede zur Eroffnungssitzung der Studiengemeinschaft für wissenschaftliche Heimatkunde am 21. April 1923. Berlin: Komissionsverlag Emil Hartmann.

Theiss, W. (2001). Mała ojczyzna – perspektywa edukacyjno-utylitarna. W: W. Theiss (red.), Mała ojczyzna – kultura, edukacja, rozwój lokalny (s. 11–22). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

NETOGRAFIA

www1: https://mzpitu.olsztyn.eu/gry-bez-pradu-do-pobrania [dostęp: 25.06.2020].

www2: https://mzpitu.olsztyn.eu/userfiles/Gry/Przytul%20Olsztyn/01_przytul_olsztyn_-_instrukcja_do_gry.pdf [dostęp: 10.03.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.59-77
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:13
Data złożenia artykułu: 2020-07-30 23:59:22


Statistics


Total abstract view - 582
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.