Therapeutic Possibilities of Literature for Children and Adolescents in Work with a Student with Special Educational Needs

Dorota Karkut

Abstract


The aim of the article is to broaden the knowledge of the selection and the use of literature applied in the education and therapy of children and young people. The text is addressed to teachers, educators, librarians, pedagogues and psychologists who want to develop skills of independent conducting classes with elements of bibliotherapy and to learn the value of reading (not only school) in work with students with special educational and reading needs. The author, referring to the statements of candidates for the teaching profession, draws attention to the therapeutic value of literature. She also encourages independent search and selection of various texts for students who are reluctant to read, students with dyslexia, ADHD and for people with disabilities, chronically ill and struggling with various problems and fears.


Keywords


special educational needs; bibliotherapy; therapeutic value of literature; people with disabilities; teacher; student

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bautsz-Sontag, A. (2015). Literatura w terapii – warsztaty otwarte. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bettelheim, B. (1986). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni. Przeł. D. Danek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Borecka, I. (2001a). Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej.

Borecka, I. (2001b). Biblioterapia. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Borecka, I. (2003) Biblioterapia jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo. W: S. Wontorowska-Roter (red.), Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (s. 47–56). Wałbrzych: Wydawnictwo Unus.

Janczulewicz, K., Wieczorek, K. (2013). Zastosowanie biblioterapii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (T. 2; s. 172–182). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Karkut, D. (2018). Terapeutyczna moc literatury i innych dziedzin sztuki odkrywających sens życia i śmierci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka Polonistyczna, nr 4, 199–210.

Karkut, D. (2019). Kształcenie kompetencji studentów polonistyki do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Trysińska, K. Maciejak (red.), Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością (s. 347–363). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozioł, M. (2014). Skrzynia władcy piorunów. Detektywi na kółkach. Warszawa: Prószyński Media.

Krasoń, K. (2002). Baśniowe odkrywanie znaczeń jako wspomaganie rozwoju dziecka W: J. Papuzińska, G. Leszczyński (red.), Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia (s. 248–259). Warszawa: Wydawnictwo Cebid.

Matras-Mastalerz, W. (2011). Zaczytaj się zdrowo! Lecznicza moc lektur dla dzieci, młodzieży i rodziców. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, nr 11, 21–38.

Molicka, M. (2002). Bajki terapeutyczne. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany zrozumienia świata społecznego i siebie. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Pituła, B. (2019). Kompetencje, role i zadania nauczyciela szkoły podstawowej ogólnodostępnej w odniesieniu do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: B. Pituła, J. Wolny (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne (s. 63–81). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Szefler, E. (2010). Znaczenie biblioterapii w życiu człowieka. W: tejże, Przeciw przemocy w szkole. Literatura biblioterapeutyczna (s. 4–7). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Zaremba, L. (2014). Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Warszawa: ORE.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.329-342
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:44
Data złożenia artykułu: 2020-08-01 00:10:49


Statistics


Total abstract view - 672
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.