Towards “Pan Tadeusz”: From the Student Reception

Sandra Kaszubowska

Abstract


The subject of reflection in the article is the reception of Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz. In order to investigate it, the author conducted an anonymous questionnaire among students of primary and secondary schools in Gdańsk, Wejherowo and Wiślinka. The collected material shows that the respondents do not treat the world of Pan Tadeusz without reflection, but reinterpret the values shown in it and depart from the typical interpretations of understanding the behavior of literary heroes. The analysis of the collected results leads to the conclusion that the way to revive the classical literature in the school space may be a departure from the classroom schematicism in favor of non-stereotypical creative work conditioned by students’ opinions, judgments and reflections.


Keywords


Pan Tadeusz; Mickiewicz; student reception; classical literature; questionnaire

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biedrzycki, K. (2014). Nasi uczniowie. Co o nich wiemy? W: K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra (T. 1; s. 152–162). Kraków: Universitas.

Bortnowski, S. (1999). Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny. W: B. Dopart (red.), Pan Tadeusz i jego dziedzictwo: recepcja (s. 456–469). Kraków: Universitas.

Bortnowski, S. (2001). Nowe spory. Nowe scenariusze. Warszawa: Wydawnictwo Stentor.

Bortnowski, S. (2004). Lektury w stanie podejrzenia. W: A. Janus-Sitarz (red.), Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela-polonisty (s. 139–157). Kraków: Universitas.

Bortnowski, S. (2005). Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Warszawa: Wydawnictwo Stentor.

Bortnowski, S. (2013). Nie ma szans dla historii literatury w szkole XXI wieku! W: E. Jaskółowa, K. Jędrych (red.), Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (s. 67–76). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dynak, W. (1993). Świat łowiecki w „Panu Tadeuszu”. W: J. Kolbuszewski (red.), Księga w 170. rocznicę wydania „Ballad i romansów” (s. 284–295). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fiedorczuk, J. (2015). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Gosk, H. (2010). Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków: Universitas.

Janus-Sitarz, A. (2009). Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. Kraków: Universitas.

Janus-Sitarz, A. (2010). Przygotowani do wolności? (O odpowiedzialnych wyborach lektur i sposobów ich interpretacji). W: A. Janus-Sitarz (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności (s. 37–51). Kraków: Universitas.

Janus-Sitarz, A. (2016). W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy. Inspiracje. Rekomendacje. Kraków: Universitas.

Jaskółowa, E. (2013). Uwolnić interpretację. W: E. Jaskółowa, K. Jędrych (red.), Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (s. 39–45). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kowalikowa, J. (1999). „Pan Tadeusz” w szkole dzisiaj. W: B. Dopart (red.), Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja (s. 445–456). Kraków: Universitas.

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2021). Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323238300.

Lul, M. (2013). Literatura w szkole jako forma pamięci. Wokół sceny więziennej Dziadów części III Adama Mickiewicza. W: E. Jaskółowa, K. Jędrych (red.), Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (s. 109–133). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mickiewicz, A. (1997). Skład zasad. Warszawa: Czytelnik.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2018). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf [dostęp: 20.06.2021].

Morawska, I. (2013). Nowe pomysły na znane lektury, czyli klasyka literacka jako wyzwanie dla twórczości metodycznej. W: E. Jaskółowa, K. Jędrych (red.), Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (s. 203–216). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Myrdzik, B., Morawska, I., Latoch-Zielińska, M. (2016). Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Myśliwski, W. (2003). Kres kultury chłopskiej. Warszawa–Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza.

Norwid, C.K. (1968). Listy. Warszawa: PIW.

Pabisek, M. (2010). Uratowanie przez uwspółcześnienie, czyli multimedialny blask lektur. W: A. Janus-Sitarz (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności (s. 71–86). Kraków: Universitas.

Pawłowska, J. (2019). „Pan Tadeusz” w XXI wieku. Gdynia: Wydawnictwo Novae Res.

Rojewska, M. (2022). Milenialsi, pokolenie Z, Y, Z, generacja baby boomers – kto to? Pobrane z: https://interviewme.pl/blog/pokolenie-z [dostęp: 16.06.2022].

Szczukowski, D. (2019). Praktykowanie lektury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomaszewska, G.B. (2008). Wysoka nieobecność. O Zosi w „Panu Tadeuszu” i kobiecej tożsamości. W: Z. Majchrowski, S. Rosiek (red.), Księga Janion (s. 315–324). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Tomaszewska, G.B. (2013). Zagubiona przestrzeń i co dalej… Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomaszewska, G.B. (2021). Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Żurek, S.J. (2013). Jak reanimować klasykę w szkole, czyli o medycynie i czytelnictwie. W: E. Jaskółowa, K. Jędrych (red.), Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (s. 11–21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żurek, S.J. (2020). Polonistyczny autoportret. Studia – rozprawy – szkice. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.311-327
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:18
Data złożenia artykułu: 2021-07-16 23:06:16


Statistics


Total abstract view - 177
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.