Look to the Future, “Successors of Daedalus”: Utopianism and Rhetoricity in “Świat Młodych”

Kinga Wyskiel

Abstract


The article presents two issues: utopianism in the context of articles published in “Świat Młodych” and the rhetoric of these texts. Based on the assumption that rhetoric is a tool for examining our thoughts, the relationship between the aims of the magazine and the way of formulating press releases has been presented. Due to the fact that the phenomenon of utopianism is still poorly recognized in the Polish humanities, it had to be properly characterized. In order to show the dependence of the selection of rhetorical means and eristic techniques on the topics, problems and the addressee taken up in the journal, an analysis was made of sample articles that appeared in the journal in 1975–1985.


Keywords


utopianism; rhetoric; rhetoricity; “Świat Młodych”; press releases

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kaczanowski, Ł. (2010). Komiks w Świecie Młodych. Łódź: Stowarzyszenie Twórców „Contur”.

K.G. [K. Garwolińska]. (1949). Nasze nowe pismo młodzieżowe. Biuletyn Instruktorski ZHP, nr 1.

Kienzler, I. (2015). Życie w PRL. I straszne, i śmieszne. Warszawa: Bellona.

Krasucki, W. (1949). Tak lepiej. Świat Młodych, nr 1, 1.

Kuligowski, P. (2016). Retoryka i utopia. Ludwik Królikowski: studium struktury myśli. Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, vol. 37, no. 2, 101–124.

Kunicki, K., Lewacki, T. (2017). Ta nasza młodość… Jak dorastało się w PRL? Warszawa: Bellona.

Levitas, R. (1990). The Concept of Utopia. Syracuse: Syracuse University Press.

Levitas, R. (2013). Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society. New York: Palgrave Macmillan.

Lewis, O. (1969). The Culture of Poverty. W: D.P. Moynihan (Ed.), On Understanding Poverty: Perspectives from the Social Sciences (s. 187–200). New York: Basic Books.

Lichański, J.Z. (1984). Retoryka. Przegląd współczesnych szkół i metod badawczych. W: B. Otwinowska (red.), Retoryka a literatura (s. 9–26). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lichański, J.Z. (1994). Retoryka przeciw postmodernizmowi. Przegląd Humanistyczny, nr 6, 35–64.

Lichański, J.Z. (1996). Co to jest retoryka. Kraków: Wydawnictwo Oddziału PAN.

Lichański, J.Z. (2002). Myślenie o retoryce. Teksty Drugie, nr 1–2, 277–294.

Lichański, J.Z. (2019). Rhetoric as a Tool for Studying Our Thoughts: What is Téchne Rhetoriké? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, vol. 54, no. 3, 51–66.

Maj, K.M. (2014). Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficznoliterackiej. Ruch Literacki, nr 2, 153–174.

Persak, K. (1996). Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Pisarek, W. (2000). Podstawy retoryki dziennikarskiej. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 361–377). Kraków: Universitas.

Rusek, A. (2011). Od „Nowego Świata Przygód” do „Świata Młodych”: ewolucja pisemka obrazkowego dla dzieci i młodzieży w latach 1946–1949. Rocznik Historii Prasy Polskiej, vol. 14, no. 1–2, 171–187.

Rusinek, M. (2001). Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie, nr 2, 168–189.

Rusinek, M. (2003). Między retoryką a retorycznością. Kraków: Universitas.

Ryszkiewicz, M. (2019). Retoryka (klasyczna) vs retoryczność (ponowoczesna). Analiza retoryczna polemiki naukowej. Przypadek Jakuba Z. Lichańskiego i Michała Rusinka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, vol. 7, 38–54.

Sargent, L.T. (1994). The Three Faces of Utopianism Revisited. Utopian Studies, vol. 5, no. 1, 1–37.

Sargent, L.T. (2010). Utopianism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Szyłak, J. (1998). Komiks. Świat przerysowany. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Szyłak, J. (2017). Komiks w czasach niekoniecznie normalnych. Teksty Drugie, nr 5, 147–167.

Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarczyk, R. (2010). Współczesne doktryny polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Lubelskie.

Traczyk, M. (2016). Komiks na świecie i w Polsce. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon.

White, H. (2010). Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.331-346
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:19
Data złożenia artykułu: 2021-10-27 15:49:05


Statistics


Total abstract view - 142
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.