An Existential Look at “Moomin Stories”: A Philosophical Commentary on Olga Tokarczuk’s “Moomins: Road to Maturity”

Ewelina Zygan

Abstract


The article is a philosophical commentary on Olga Tokarczuk’s therapy program Moomins: Road to Maturity. The main goal of the article is to show the existential background of Moomin Stories, and thus go beyond the interpretation proposed by the Nobel Prize winner in the perspective of depth psychology. The article emphasizes the adoption of a different attitude towards Tokarczuk’s reading of Moomins, which is reductionist and deterministic. Meanwhile, the existential interpretation allows for a critical discussion of the assumptions adopted in the psychological and developmental reading of the Nobel Prize winner.


Keywords


existentialism; philosophy; psychology; Moomins; determinism; personality; education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Augustyn. (2001). Dialogi filozoficzne. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Błażejewski, M. (1995). Źle się dzieje w Dolinie Muminków. W: Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej. Gdańsk 26–27 maja 1994 r. (s. 111–119). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Buber, M. (1992). Ja i ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Camus, A. (1991). Dwa eseje. Mit Syzyfa, Artysta i jego epoka. Warszawa: Wydawnictwo Krąg.

Czapliński, P. (2005). Powrót centrali? Literatura w nowej rzeczywistości. W: G. Matuszek (red.), Literatura wobec nowej rzeczywistości (s. 61–72). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Dymel-Trzebiatowska, H. (2019). Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Gehlen, A. (2001). Obraz człowieka. W: W kręgu antropologii i psychologii społecznej (s. 75–90). Warszawa: Czytelnik.

Heidegger, M. (2010). Bycie i czas. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoły-Łuczaj, M. (2011). Pojęcie „bycia ku śmierci” a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera. Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 6, no. 4, 123–136.

Jacobi, J. (1993). Psychologia C.G. Junga. Warszawa: Wydawnictwo Wodnika.

Jansson, T. (1978). Bezpieczeństwo i strach w książkach dla dzieci. Literatura na Świecie, nr 6(89), 6–9.

Jansson, T. (1997). Opowiadania z Doliny Muminków. W: Muminki. Księga pierwsza (s. 135–251). Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jansson, T. (1998). Zima w Dolinie Muminków. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jansson, T. (2018). W Dolinie Muminków. W: Muminki. Księga pierwsza (s. 161–271). Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jantos, M. (1990). Ontologia „Pomiędzy” – istnienie „świata-Ty” w filozofii Martina Bubera. Sztuka i Filozofia, nr 2, 163–180.

Jaspers, K. (2020). Rozjaśnianie egzystencji. T. 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kamieńska, A. (1971). Traktat o historii Muminków. Twórczość, nr 3, 84–90.

Korczak, A. (2016). Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socjalizacji w cyklu o Muminkach autorstwa Tove Jansson. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Koziołek, R. (2019). Humanista sygnalista. W: Wiele tytułów (s. 7–30). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Leszczyński, G. (1995). Niezgoda na świat. Muminki na tle literackich nurtów XX wieku. W: Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej. Gdańsk 26–27 maja 1994 r. (s. 85–91). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Marcel, G. (1984). Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Plessner, H. (1988). Pytanie o conditio humana. Warszawa: PIW.

Rasfeld, M., Breidenbach, S. (2015). Budząca się szkoła. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Sartre, J.P. (1965). Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna. W: L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna (s. 301–320). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sartre, J.P. (1998). Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Sartre, J.P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Stanowski, A. (1958). Egzystencjalizm. Znak, nr 48, 684–699.

Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szwed, R. (2003). Tożsamość a obcość kulturowa. Studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tokarczuk, O. (1994). Muminki. Droga do dojrzałości. Wałbrzych: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Wałbrzychu.

Tokarczuk, O. (2020). Czuły narrator. W: Czuły narrator (s. 26–289). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Westin, B. (2012). Tove Jansson. Mama Muminków. Warszawa: Marginesy.

Wójcik-Dudek, M. (2021). Filifionka, czyli ukochać swój los. W: Po lekcjach (s. 29–36). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zajączkowska, U. (2019). Patyki, badyle. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Zielińska, E. (2021). Mówcie prawdę. Z Magdaleną Budziszewską rozmawiała Edyta Zielińska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.347-366
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:21
Data złożenia artykułu: 2021-11-01 11:07:05


Statistics


Total abstract view - 257
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.