How to Help Child Learn to Read? Proposals of Didactical Solutions

Magdalena Marzec-Jóźwicka

Abstract


Learning to read is one of the greatest challenges faced by a child. When it comes to age, it is impossible to tell when the time is right. The child should learn to read when he/she wants to and when he/she is ready for it. Parents play a large role in learning to read. Thanks to their support, learning to read can turn out to be an interesting adventure. This article is based on the experience of a mother who watches her child learn to read and helps him improve this important skill. The solutions used for this purpose are described – methods, systems, exercises, and educational games, such as: reading using the syllable method, reading with the use of TAC system (Think – Arrange – Check), reading the so-called wise fairy tales educating to values and having a therapeutic and ludic character, model reading aloud and reading comprehension. Their use depends on the needs and abilities of the child, at what stage of learning to read they are at: whether they are just starting it and learning to recognize letters, or are they able to read individual words or even whole sentences. Thanks to these methodological suggestions, the child has a chance to read efficiently, willingly and often, treating reading as a natural and everyday activity, giving pleasure and activating the imagination.


Keywords


learning to read; syllable method; wise fairy tales; reading comprehension; education to values

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamek, I. (2009). Czytanie i pisanie w edukacji elementarnej – kontekst rozwojowy. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, nr 18, 109–118.

Antosiewicz, A. (2019). Mądre bajki. Pozytywne myślenie. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Antosiewicz, A. (2020a). Inspirujące bajki. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Antosiewicz, A. (2020b). Mądre bajki. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Antosiewicz, A. (2021). Przyjaźń. Mądre bajki. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Baluch, A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński.

Barańska, M., Hinz, M. (2021). Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bladowska, J. (2007). Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Blumczyńska, D. (2018). Nauka czytania – kiedy jest na nią dobry czas? Pobrane z: http://by-byc.pl/nauka-czytania-kiedy [dostęp: 21.01.2021].

Brett, D. (2011). Bajki, które leczą. Cz. 1–2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brudzińska, P. (2019). Dziecięca umiejętność krytycznego czytania. Między teorią a praktyką. Rozprawy Społeczne, vol. 13, no. 4, 37–46, DOI: https://doi.org/10.29316/rs/114086.

Brzezińska, A. (1987). Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cieszyńska, J. (2005). Nauka czytania krok po kroku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Cieszyńska, J. (2006). Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Cieszyńska, J. (2019). Kocham czytać. Pakiet 18 zeszytów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Czechowski, J. (2007). Funkcje edukacyjnej literatury dla dzieci i młodzieży. Kultura i Edukacja, nr 2, 12–13.

Dagiel, M., Klus-Stańska, D. (red.). (1999). Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I–III. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Edyk, A. (2016). Od złości do radości. Wierszyki o uczuciach. Warszawa: Wydawnictwo SBM.

Grelowska, W. (2012). Doniosła rola wzorowego czytania. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 2, 11–23.

Grudzińska, M. (2020). Biblioterapia – na czym polega leczenie poprzez literaturę. Pobrane z: https://portal.abczdrowie.pl/biblioterapia [dostęp: 12.04.2021].

Hinz, M. (2016). Czytanki ze zrozumieniem. Materiały do nauki czytania ze zrozumieniem. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Jaszczyszyn, E. (2010). Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Jurek, A. (2012). Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kamińska, K. (2005). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kieś-Kokocińska, K. (oprac.). (2016). Czytanki metodą sylabową. Teksty na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena, Jakuba i Wilhelma Grimmów i Charlesa Perraulta. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2009). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Krasowicz-Kupis, G. (2004). Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Krasowicz-Kupis, G. (2011). Poznawcze i społeczne uwarunkowania osiągnięć w czytaniu sześciolatków. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, nr 20, 159–172.

Kurdziel, M. (2021). Czytanie ze zrozumieniem – nauka uważnego czytania. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Leszczyński, G. (2021). Miłość do książek to prezent na całe życie. W: G. Dul, K. Humeniuk (red.), Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem (s. 4–6). Kraków: Instytut Książki.

Łukasiewicz, R. (2012). Analfabetyzm wtórny, ekskluzja czy inkluzja społeczna. W: R. Lusawa (red.), Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu (s. 53–70). Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Małyska, M. (2021). „Nie wyrastaj z marzenia”. O pożytkach płynących z rodzinnego czytania. W: G. Dul, K. Humeniuk (red.), Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem (s. 7–8). Kraków: Instytut Książki.

Marzec-Jóźwicka, M. (2018). Rola rodziców w rozwijaniu umiejętności czytania i zainteresowań czytelniczych dzieci. Wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguage Polonae Pertinentia, vol. 9, 247–258.

Molicka, M. (1997). Bajki terapeutyczne jako metoda obniżania lęku u dzieci hospitalizowanych. Leszno: Kolegium Nauczycielskie.

Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Pawłowska, R. (2002). Metodyka ćwiczeń w czytaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pawłowska, R. (2009). Czytam i rozumiem. Lingwistyczna teoria nauki czytania. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Plenkiewicz, M.L. (1994). Z problemów efektywności czytania w klasach początkowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, nr 27, 49–63.

Ptaśnik-Cholewa, K., Kromka, M. (2015). Rola rodziców w rozbudzaniu postaw czytelniczych dziecka w kontekście czasu wolnego. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli, nr 1, 73–94.

Radzikowska, D. (2017). Lektury szkolne dla czytelników ery cyfrowej – wyzwania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa (s. 269–276). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Raymond, S. (2004). Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców. Kielce: Jedność.

Sikorska-Celejewska, A. (2010). Porozmawiajmy o… – przewodnik po książkach na tematy trudne. Biblioteka – czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy, nr 4(16), 30–42.

Szurmiak, M. (1987). Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Śnieżkowska-Bielak, E. (2015). Bajeczne mikstury, czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Śnieżkowska-Bielak, E. (2016). Fantastyczne opowieści z testami do czytania ze zrozumieniem. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Śnieżkowska-Bielak, E. (2021). Bajeczne mikstury, czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne. Pobrane z: http://www.kompendium.info.pl/index.php?products=product&prod_id=3862www.kompendium.info.pl/index.php?products=product&prod_id=3862 [dostęp: 12.04.2021].

Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Vaškevič-Buś, J. (2011). O początkowej nauce czytania. Pobrane z: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2383/PM585--05--O-poczatkowej-nauce-czytania--Vaskevic-Bus.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 03.12.2021].

Wieczór, E. (2015). Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego – wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika, vol. 31, 133–158, DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.008.

Wygrabek, L. (2014). Alternatywne metody nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, nr 9, 123–136.

Zabawkator. (2021). System nauki Pus książeczki z zadaniami i klockami do samokontroli. Pobrane z: https://zabawkator.pl/2014/09/24/pus-ksiazeczki-z-zadaniami-i-klockami-do-samokontroli-od-epideixis [dostęp: 17.03.2021].

Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zasacka, Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: IBE.

Zborowski, J. (1946). Nauczanie elementarne. Czytanie, pisanie i arytmetyka w klasie pierwszej. Kraków: Księgarnia Wiedza – Zawód – Kultura.

Zbróg, Z. (2009). W poszukiwaniu najlepszej strategii nauki czytania. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, nr 18, 119–143.

Zdanowicz-Kucharczyk, K. (red.). (2019). Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zielińska, E. (2021). O nauce czytania i przygotowaniu do pisania. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/images/files/6latek/3.pdf [dostęp: 10.08.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.291-310
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:16
Data złożenia artykułu: 2021-12-12 12:12:01


Statistics


Total abstract view - 133
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.