Didactic Double-Voice – on the Relationship between Practice and Theory

Anita Gis

Abstract


The article is a review of two books that constitute an important voice in the discussion about today’s education: Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka of Maria Kwiatkowska-Ratajczak and Archipelag (nie tylko) dobrych myśli developed by Michał Ratajczak. Their main goal is not only to deepen didactic knowledge, but also to demonstrate the need to change the way of thinking about education today.

Keywords


review; education; theory; practice

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chrząstowska, B., Wantuch, W. (2011). Ku samokształceniu. W: M. Kwiatkowska-Ratajczak (red.), Innowacje i metody. Podręcznik dydaktyki kształcenia polonistycznego (s. 109‒129). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Janeczek-Kurleto, M. (2016). Wizja europejskiego nauczyciela (współczesnego). Pobrane z: https://www.edukacja.edux.pl/p-29993-wizja-europejskiego-nauczyciela-wspolczesnego.php [dostęp: 7.01.2021].

Kazimierczak, S. (2015). Mowa ptaków – wywiad z Maliną Prześlugą. Pobrane z: https://teatranimacji.pl/artykul/mowa-ptakow-wywiad-z-malina-przesluga [dostęp: 7.12.2021].

Koziołek, R. (2017). Humanistyka literaturoznawcza w dobie nowych konfliktów plemiennych. Próba wykonania ruchu. W: P. Czapliński, R. Nycz, D. Antonik, J. Bednarek, A. Dauksza, J. Misun (red.), Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (s. 515–525). Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2002). Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2013). Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej. Poznań: Wydawnictwo Sorus.

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2016). Wymiana idei. Szkice dydaktyczne o szkole i uniwersytecie. Poznań: Wydawnictwo TetraStudio.

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2021). Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ratajczak, M. (oprac.). (2020). Archipelag (nie tylko) dobrych myśli. Poznań: Wydawnictwo TetraStudio.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.367-377
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:22
Data złożenia artykułu: 2022-02-16 23:47:37


Statistics


Total abstract view - 120
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.