Proposals of Postmodern Interpretations – a Methodical Double Voice on Practicing the Reading and Reading Practices

Dorota Karkut

Abstract


The article is a review of two monographs: Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła of Grażyna Tomaszewska and Praktykowanie lektury of Dariusz Szczukowski, published in 2019. The authors are professors of the University of Gdańsk who meet the expectations of contemporary school and propose ways of working with literary texts that inspire teachers and students, allowing them to open up to the multidimensionality of reading perspectives.


Keywords


review; contemporary school; multidimensionality of reading perspectives

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Jędrychowska, M. (2010). Przedmowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, vol. 71, [3]–[7].

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2011). Wstęp. W: M. Kwiatkowska-Ratajczak (red.), Innowacje i metody. T. 1: W kręgu teorii i praktyki (s. 7–9). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Morawska, I. (2018). Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową „Podstawą programową” (i nie tylko). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, vol. 9(259), 124–139.

Pomirska, Z. (2019). Wiwat polonista konstruktywista! W: K. Maciejak, M. Trysińska (red.), Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością (s. 69–83). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczukowski, D. (2019). Praktykowanie lektury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomaszewska, G. (2019). Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.283-290
Data publikacji: 2022-12-28 15:44:15
Data złożenia artykułu: 2022-03-14 13:21:07


Statistics


Total abstract view - 168
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.