The Position of Speech and Language Therapy in the Transforming System of (Not Only) Special Needs Education and Intervention

Kateřina Vitásková

Abstract


The paper aims at discussing the major issues relating to the current transformation of special education systems to an inclusive system which has an impact on the area of speech and language therapy (SLT) intervention, conceived as a collaborative discipline that focuses not only on isolated speech disorders, but also on symptomatic speech disorders and related problems. It also describes the role of universities in the undergraduate education of speech and language therapists in the context of interdisciplinary collaboration and working with people with special needs.


Keywords


speech and language therapy; inclusion; special education; undergraduate education; symptomatic speech disorders; autism; education; interdisciplinary collaboration

Full Text:

PDF

References


Allard E. R., Williams D. F., Listeners’ Perceptions of Speech and Language Disorders, “Journal of Communication Disorders” 2008, Vol. 41, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2007.05.002, pp. 108–123.

Bakker F., Dirba M., Vogl H., European Diversity. Multiculturalism. European Teacher part 3 of 4, 2011, www.european-teachers.eu/images/ebooks/etsize_3_european_diversity.pdf, accessed: 20 VII 2013.

Boyce S., Not Just Talking: Identifying Non-Verbal Communication Difficulties – A Life Changing Approach. Bicester 2012.

Česká školní inspekce, Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012, Praha 2013, www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c, accessed: 12 II 2016.

Česká školní inspekce, Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014, Praha 2014, www.csicr.cz/getattachment/dd56770f-2211-42bf-92d3-8265b8cb3530, accessed: 23 III 2016.

Dervin F., Transcending the Culturalist Impasse in Stays Abroad: Helping Mobile Students to Appreciate Diverse Diversities, “Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad” 2009, Vol. 18, pp. 119–141.

Dobkin M., I Never Loved a Man the Way I Loved You: Aretha Franklin, Respect, and the Making of a Soul Music Masterpiece, New York 2004, pp. 169–170.

European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report, Luxembourg 2014.

Felcmanová L., Klusáček J., Hrstka D., Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství v ČR 2014. Analýza dostupných statistických dat, Olomouc 2014, http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza/analyza-08.pdf, accessed: 02 I 2016.

Glover A., McCormack J., Smith-Tamaray M., Collaboration Between Teachers and Speech and Language Therapists: Services for Primary School Children with Speech, Language and Communication Needs, “Child Language Teaching and Therapy” 2015, Vol. 31, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1177/0265659015603779, pp. 363–382.

Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Inklusive Edukation als mehrdimenzinales Erziehungsproblem, ed. by V. Lechta, Bratislava 2011.

Kolektiv autorů, Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření, Olomouc 2015.

Kolektiv autorů, Postoje a potřeby pedagogický veřejnosti ve vztahu k implementaci podpůrných opatření podle nové školské legislativy. Zpráva z výzkumu, Olomouc 2015.

Kopečný P., Speciálně pedagogické přístupy k rozvoji komunikačních schopností osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti, Brno 2014 (dissertation thesis), http://is.muni.cz/th/221806/pedf_d/Disertace_final.pdf, accessed: 18 II 2016.

Law J., Lindsay G., Peacey N., Gascoigne M., Soloff N., Radford J., Band S., Consultation As a Model for Providing Speech and Language Therapy in Schools: A Panacea or One Step Too Far?, “Child Language Teaching and Therapy” 2002, Vol. 18, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0265659002ct232oa, pp. 145–163.

Lechta V., Inkluzívna edukácia včera, dnes a zajtra(?), [in:] J. Michalík, M. Vítková, V. Lechta, L. Květoňová, M. Bartoňová, J. Lopúchová, V. Hájková, P. Pešat, K. Vitásková, I. Strnadová, E. Žovinec, Z. Nováková, N. Bízová, M. Seifert, Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených, Olomouc 2012, pp. 15–23.

Lechta V., Schmidtová M., Leonhardt A., Inklusive Pädagogik als Fachdisziplin, Prinzip und Politikum versus ihre Umsetzung, “Sonderpädagogische Förderung Heute” 2011, No. 1, pp. 86–93.

Michalík J., Vítková M., Lechta V., Květoňová L., Bartoňová M., Lopúchová J., Hájková V., Pešat P., Vitásková K., Strnadová I., Žovinec E., Nováková Z., Bízová N., Seifert M., Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených, Olomouc 2012.

MŠMT, Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2015/16, [in:] Zápisy do 1. ročníků základního vzdělávání, 2015, www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/statistika-skolstvi/zapisy-do-1-rocniku-zakladnich-skol, accessed: 08 XII 2016.

Overby M., Carrell T., Bernthal J., Teachers’ Perceptions of Students with Speech Sound Disorders: A Quantitative and Qualitative Analysis, “Language, Speech, and Hearing Services in Schools” 2007, Vol. 38, DOI: https://doi.org/10.1044/0161-1461(2007/035), pp. 327–341.

Procházková P., Dětí s poruchou řeči přibývá, na logopeda musí čekat až tři měsíce, “I-dnes. Zlínský kraj Procházková” 2015, http://zlin.idnes.cz/deti-s-logopedickymivadami-ve-zlinskem-kraji-pribyva-pfm-/zlin-zpravy.aspx?c=A150217_2140193_zlinzpravy_ras, accessed: 28 II 2015.

Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in the Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances), ed. by V. Lechta, B. Kudláčová, Frankfurt am Main 2013.

ÚZIS ČR, Activity of Speech and Language Therapy in the Czech Republic in 2011. Aktuální informace č. 18/2012, 2012, www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/logopedie?page=1, accessed: 12 VII 2013.

ÚZIS ČR, Activity of Speech and Language Therapy in the Czech Republic in 2012. Aktuální informace č. 17/2013, 2013, www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/logopedie?page=1, accessed: 2 VIII 2013.

ÚZIS ČR, Activity of Speech and Language Therapy in the Czech Republic in 2013. Aktuální informace č. 13/2014, 2014, www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/logopedie?page=1, accessed: 10 III 2015.

Vitásková K., Inclusion in Reflection of Pedagogy of Children in Multicultural Environment, [in:] Reflection of Inclusive Education of the 21st Century on Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances), ed. by V. Lechta [et al.], Frankfurt am Main 2013, pp. 119–125.

Vitásková K., Možnosti transdiciplinární spolupráce pedagogů, speciálních pedagogů a sociálních pedagogů při zvyšování efektivity inkluze u dětí s postižením z kulturnějazykově odlišného prostředí, [in:] Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, ed. by V. Lechta, Bratislava 2012, pp. 173–183.

Vitásková K., Profile of Inclusive Teacher and Its Role in the Process of Special-Educational Differential Diagnostics and Counselling – Comparison of Euro-Atlantic Experience with Focus on Cultural-Linguistic Diversity, “Journal of Exceptional People” 2012, Vol. 1, No. 1, pp. 33–46.

Vitásková K., Special Education of Individuals with Communication Disorders, Olomouc 2013.

Vitásková K., Lechta V., Wissenschaftliche Kooperationen zwischen der Tschechischen und Slowakischen Republik – dargestellt am Beispiel der Erforschung Symptomatischer Sprachstörungen und Inklusion, [in:] Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik, Hrsg. A. Leonhardt, K. Müller, T. Truckenbrodt, Bad

Heilbrunn 2014, pp. 90–103.

Vitásková K., Říhová A., Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu. II. olomoucké speciálněpedagogické dny, [in:] Sborník příspěvků z konference XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Conference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc 2014, pp. 189–197.

Vrbová R., et al., Katalog podpůrných opatření. Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti, Olomouc 2015.

Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, ed. by V. Lechta, Bratislava 2012.

Waller J., Preparing Speech-Language Pathology Students for School-Based Practice: The Importance of Graduate Clinical Experiences in Universally Designed Classrooms, “Perspectives On School-Based Issues” 2012, Vol. 13, No. 4, DOI: https://doi.org/10.1044/sbi13.4.130, pp. 132–137.

Zacharias S. R. C., Kelchner L. N., Creaghead N., Teachers’ Perceptions of Adolescent Females with Voice Disorders, “Language Speech and Hearing Services in Schools” 2013, Vol. 44, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1044/0161-1461(2012/11-0097), pp. 174–182.

Základy inkluzivní pedagogiky, ed. by V. Lechta, Praha 2010.

Zigmond N. P., Kloo A., General and Special Education Are (and Should Be) Different, [in:] J. M. Kauffman, D. P. Hallahan, Handbook of Special Education, New York 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.1.73
Date of publication: 2017-02-20 12:39:50
Date of submission: 2017-02-20 11:39:02


Statistics


Total abstract view - 1300
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.