Logopedic Education – Needs and Professional Preferences of the Postgraduate Students

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Ewa Muzyka-Furtak

Abstract


The article presents the results of the survey about the needs and preferences of postgraduate students in general logopedics at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The survey, which was conducted in the group of 50 students, considered, among other things, the issues such as motivation to study logopedics, preferences of educational model, programme, place of employment, vocational speciality and projections of the possibility of being employed as a speech therapist.

 


Keywords


logopedic education; postgraduate studies in logopedics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Grabias S., Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, „Logopedia” 2010/2011, t. 39/40, s. 9–34.

Grabias S., Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, pod red. S. Grabiasa, M. Kurkowskiego, Lublin 2012, s. 15–71.

Milewski S., Bray-Kaczorowska K., Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej, „Nowa Logopedia” 2014, t. 5, s. 13–26.

Pluta-Wojciechowska D., Gerontologopedia – oryginalna perspektywa refleksji naukowej i kształcenia logopedycznego, „Nowa Logopedia” 2014, t. 5, s. 27–40.

Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe organizacji zrzeszonych dla podniesienia standardów i jakości programów kształcenia logopedów w Europie, „Logopedia” 2013, t. 42, s. 287–312.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.0.141
Data publikacji: 2017-02-20 12:39:52
Data złożenia artykułu: 2017-02-20 12:07:41


Statistics


Total abstract view - 922
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.