Body, Emotions, Mind – Mechanisms of Film Reception Revisited

Bogusław Skowronek

Abstract


The text discusses the issue of film reception and psychological mechanisms governing it. The main assumption is that the basis of film reception is active and rational creation of meanings combined with bodily experience and emotions. All those aspects – the cognitive, the somatic and the emotional one – form a psychological whole, but simultaneously they are always individualised. They should be analysed with reference to a particular viewer/user and their existential context and cultural protocols should be taken into consideration.reception; film; body; emotions; mind

Keywords


reception; film; body; emotions; mind

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2014.

Brożek B., Sojusz namiętności z intelektem, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 13.

Budzik J., Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina, Katowice 2012.

Buss D.M., Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001.

Carroll N., Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, Gdańsk 2004.

Elsaesser T., Hagener M., Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, Kraków 2015.

Godlewski G., Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie, [w:] Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, Warszawa 2016.

Helman A., Ostaszewski J., Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007.

Johnson M., Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, Łódź 2015.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Mirzoeff N., Introduction to Visual Culture, London–New York 1999.

Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Warszawa 1995.

Płuciennik J., Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Kraków 2004.

Sitarski P., Teoria autorska a nowe sposoby istnienia dzieła filmowego, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010.

Skowronek B., Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007.

Skowronek B., Kulturowe aspekty odbioru filmu, [w:] Człowiek. Technologia. Media. Konteksty kulturowe i pedagogiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014.

Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

Skowronek B., Współczesne kino popularne jako feerie kinematograficzne. Przypadek filmów 3D i 4D, [w:] Literatura i kultura popularna. Między tradycją a nowatorstwem, red. A. Gemra, Wrocław 2016.

Stańczyk M., Kontakt wzrokowy. Kino haptyczne, „EKRANy” 2016, nr 3–4.

Stańczyk M., Zmysłowa teoria kina, „EKRANy” 2015, nr 3–4.

Tan E.S., Film fabularny jako maszyna emocji, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.163
Data publikacji: 2018-01-24 20:29:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-28 11:40:38


Statistics


Total abstract view - 1229
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bogusław Skowronek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.