Negative Emotions in the Translation on the Basis of The Cricket on the Hearth by Charles Dickens and Its Polish Renditions

Anna Dybiec

Abstract


The article is devoted to a Polish translation of a famous Ch. Dickens’s Christmas story The Cricket on the Hearth (1845). The article offers a comparative analysis of the source text and its two Polish translations. A special attention was given to negative emotions and feelings, and to the differences in their renditions. The first translation was published in 1954 by M. Feldmanowa-Kreczowska and the second – in 1988 by K. Tarnowska. Translations were published at different times, which had a considerable impact on their poetics and quality. Theoretical aspects of emotional issues are shortly discussed.

Keywords


translation; emotions; affect; Dickens; Christmas story; 19th-century literature

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Budrewicz A., Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie, Kraków 2015.

Dickens Ch., A Christmas Carol and Other Christmas Books, New York 2006.

Dickens Ch., Świerszcz za kominem, oprac. M. Feldmanowa-Kreczowska, Warszawa 1954.

Dickens Ch., Świerszcz za kominem. Bajka o domowym ognisku, przeł. K. Tarnowska K, Wrocław 1988.

Dolata-Zaród A., Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu” 2009, nr 5.

Duszak A., O emocjach bez emocji. Gniew w perspektywie lingwistycznej, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003.

Frijda N.H., The Emotions, Cambridge 1986.

Hałas B., Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa w świetle serii translatorskiej, [w:] Charles Dickens – refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, red. E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska, Olsztyn 2014.

Jarniewicz J., Czy tłumacz może pozwolić sobie na czułość? Spieszczenia a ekwiwalencja emocjonalna w przekładzie literackim, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 23, DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.17.

Marczewska-Okuniewska H., Kurcz I., Asymetria pozytywno-negatywna w psychologii i w psycholingwistyce, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003.

LeDoux J.E., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Poznań 2000.

Lewis M., Shame: The Exposed Self, New York 1992.

Łosiak W., Psychologia emocji, Warszawa 2007.

Oxford Reader’s Companion to Dickens, ed. P. Schlicke, Oxford, 2000, DOI: https://doi.org/10.1093/acref/9780198662532.001.0001.

Patten R., Charles Dickens and His Publishers, Oxford 1978.

Prickett S., Victorian Fantasy, Texas 2005.

Slater M., Charles Dickens: A life defined by writing, Cornwall 2009.

Sorówka A., Emotions in translation – expressive forms in Katherine Mansfield’s letters and journals and their Polish translations, [w:] Przekładając nieprzekładalne, red. W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wołański, Gdańsk 2000.

Tokarz B., Tłumacz, emocje i przekład, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, nr 9, DOI: https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23.

Wierzbicka A., Emocje, język i „skrypty kulturowe”, [w:] Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.

Wierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.249
Data publikacji: 2018-01-24 20:29:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-30 21:34:50


Statistics


Total abstract view - 962
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anna Dybiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.