Regional Education as a School of Positive Emotions

Anna Mlekodaj

Abstract


The aim of this article is to present theoretical and practical perspective of positive emotions in the process of teaching and upbringing, especially in the space of regional education. In the first part, author describes the place of emotions in the theoretical models of education of J. Locke, J.J. Rousseau, J. Herbart, researchers of New Educations Movement and C. Rogers’ humanistic theory of child development. A separate place devoted to the broaden-and-build theory of positive emotions developed by B. Fredrickson. This theory posits that experiences of positive emotions, like joy, interest, contentment, and love, broaden people’s momentary thought-action repertoires which in turn serves to build their enduring personal resources, ranging from physical and intellectual resources to social and psychological resources. The field of regional education very well fits into the theory of positive emotions. The children may observe and understand their own place and its tradition. They may be proud of it, and they would like to do something good for the local society in the future. An integral part of this article provides a proposal of substantive basis of regional educational for the Podtatrze region.


Keywords


upbringing; education; regional education; positive emotions; Podtatrze region

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom, www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybrane-teksty/teksty/50-wychowanie-ku-wartosciom [dostęp: 21.04.2017].

Fredrickson B., The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions, “American Psychologist” 2001, no. 3.

Herbart J.F., Pisma pedagogiczne, Wrocław 1967.

Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2005.

Kot S., Historia wychowania, t. 2, Warszawa 1994.

Locke J., Myśli o wychowaniu, Wrocław 1959.

Montessori M., Domy dziecięce. Metoda pedagogii naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 2005.

Orkan W., Wskazania dla synów Podhala, Zakopane 1987.

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, oprac. S. Wołoszyn, Kielce 1995.

Smolińska-Rębas H., Koncepcja Celestyna Freineta źródłem inspiracji w edukacji wczesnoszkolnej, „Studia Pedagogiczne” 1995, z. 31(12).

Uchnast Z., Uczeń jako podmiot procesu wychowania i uczenia według Carla Rogersa, „Studia Philosophiae Christianae” 1974, nr 10/2.

Wnuk W., Podhalański ruch regionalny, [w:] idem, Na góralską nutę, Kraków 1975.

Wolter E., Nowe Wychowanie, „Fides et Ratio” 2014, nr 4(18).

Wrońska K., Johna Locke’a koncepcja wychowania – zapowiedź oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej, http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/22260/wronska_johna_locke [dostęp: 20.04.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.0.91
Data publikacji: 2018-01-24 20:29:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-30 20:04:45


Statistics


Total abstract view - 949
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anna Mlekodaj

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.