„Lajfstajl” rodzica blogera: kierowanie życiem czy kreowanie życia?

Patrycja Bilińska

Streszczenie w języku polskim


Wolność decyzji, dotycząca nie tylko towarów w hipermarkecie, ale i ról społecznych, sprzyja dążeniom do nadawania większej wartości i rangi indywidualnym wyborom trybu życia. Człowiek ponowoczesny czuje presję społeczną, by żyć „bardziej”, „mocniej” i „świadomiej”. Efektem jest rezygnacja ze „zwykłego” życia na rzecz jego celebracji (głównie poprzez kolekcjonowanie produktów), określanej mianem „lajfstajlu”. Owo skupienie się na jakości swojego życia często przybiera formę kreowania go w taki sposób, by w oczach innych wyglądało na wysoce wartościowe i wzbudzało powszechną zazdrość. Analizując treści blogów parentingowych, których twórcy uważali się za „lajfstajlerów”, poszukiwałam odpowiedzi na pytania o to, czym dla blogujących rodziców ów „lajfstajl” jest, czemu służy „pisanie lajfstajlowe” oraz w jaki sposób „lajfstajlerzy” konstruują swoją tożsamość.


Słowa kluczowe


„lajfstajl” (life style); blogi parentingowe; konsumpcjonizm; nowe media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1.

Bieńko M., Sposoby posługiwania się tożsamością seksualną w kulturze popularnej, [w:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.

Burszta W., Lifestyle znaczy strategia na życie, „Newsweek Psychologia Extra” 2016, nr 2.

Blogosfera 2012. Badanie opinii marketerów na temat wizerunku blogerów, reklamy na blogach i przyszłości działań reklamowych w blogosferze, http://hatalska.com/blogosfera-2012-pierwsze-badanie-polskiej-blogosfery-z-perspektywy-reklamodawcow [dostęp: 10.11.2018].

Co to właściwie znaczy blog lifestylowy, https://forum.blogowicz.info/topics77/co-to-wlasciwie-znaczy-blog-lifestylowy-vt6753.htm [dostęp: 9.09.2017].

Czym jest ten cholerny lifestyle, http://muszkieter.in/czym-jest-ten-cholerny-lifestyle [dostęp: 9.09.2017].

Dąbrowska-Cendrowska O., Wysokonakładowe magazyny lifestylowe w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. – kryzys, stagnacja czy rozwój?, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 5/16.

Jaszewska D., Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 4.

Kawecki W., Komercjalizacja współczesnej kultury, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 4.

Lajfstajlowy Słownik Lajfstajlu #1, http://zmemlani.pl/lajfstajlowy-slownik-lajfstajlu-1 [dostęp: 15.11.2017].

Madera A., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2004, nr 1.

Maliszewska K., Mapa kobiecej tożsamości – kulturowa wędrówka po śladach, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.013.

Nieć M., Pisma opinii i czasopisma life style – dwie koncepcje rynkowego dziennikarstwa (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu), „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2.

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 3: K–M, red. T. Smółkowa, Kraków 2013.

Ogonowska A., Blog w autobiograficznym trójkącie fikcji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2006, nr 6.

Powierska A., Moda i uroda – kobieta a współczesne strategie tożsamościowe w kontekście analizy wybranych przekazów telewizyjnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2013, nr 9.

Reklamodawca i bloger: przelotny romans czy poważny związek? Casebook: działania reklamowe w blogosferze, http://hatalska.com/raporty/casebook-reklamodawca-i-bloger-przelotny-romans-czy-powazny-zwiazek-dzialania-reklamowe-w-blogosferze [dostęp: 15.11.2018].

Young S.N., Lifestyle drugs, mood, behaviour and cognition, “Journal of Psychiatry & Neuroscience” 2003, Vol. 28(2).

Zierkiewicz E., Czasopisma life-stylowe dla mężczyzn – (pozorna) opozycja dla prasy kobiecej, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.209-223
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:22
Data złożenia artykułu: 2018-03-18 21:32:52

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.