Tworzenie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie wyższej edukacji pedagogicznej

Volodymyr Pogrebnyak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy rozwoju specjalnego kursu edukacyjnego pt. „Kształtowanie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie szkolnictwa wyższego”. W opracowaniu zdefiniowano perspektywiczne wyniki badań omawianej kwestii odnośnie do sposobu na wdrożenie zasad demokratycznych w pedagogicznym procesie kształcenia zawodowego nauczycieli w warunkach renowacji ukraińskiego społeczeństwa i rozwoju aktywności publicznej. Studiowanie dyscypliny edukacyjnej ma na celu: opanowanie przez nauczycieli podstaw historycznych i pedagogicznych formacji i promocji edukacji obywatelskiej w światowych systemach edukacyjnych w kontekście cywilizacyjnego rozwoju ludzkości; poznanie teoretycznych pozycji edukacji obywatelskiej (istota, znaczenie pedagogiczne, cel, zadania, zasady, prawidłowości); zdobywanie biegłości w metodycznych podstawach i narzędziach (formy, metody, środki) do realizacji zadań edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym. Co więcej, przyszli pedagodzy uczą się: stosować nowoczesne metody diagnozy i oceny jakości procesu edukacyjnego w celu ustalenia poziomu edukacji obywatelskiej; analizować i podsumowywać dane z pedagogicznej diagnostyki edukacji obywatelskiej i wykorzystywać jej wyniki dla poprawy procesu edukacyjnego; wdrażać integrację treści związanych z edukacją obywatelską w działalności pedagogicznej; wdrażać wiodące formy, metody i środki edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym; budować oparte na współpracy stosunki, bazując na tolerancji społecznej, demokracji, uznaniu i poszanowaniu różnych poglądów i przekonań.

Słowa kluczowe


edukacja obywatelska; obywatelstwo demokratyczne; edukacja pedagogiczna; przyszły nauczyciel; profesjonalne kształcenie nauczycieli; specjalny kurs edukacyjny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barber B.R., Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley 1984.

Heater D., Citizenship: The Civic Ideal in World History Politics and Education, London 1990.

Ichilov O., Dimensions and Role Patterns of Citizenship in Democracy, [in:] Political Socialization, Citizenship Education and Democracy, ed. O. Ichilov, New York 1990.

Kymlicka W., Liberalism, Community and Culture, Oxford 1989.

McKenzie H., Citizenship Education in Canada, Toronto 1993.

Pateman C., Participation and Democratic Theory, Cambridge 1970, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444.

Phillips A., Democracy and Difference, Cambridge–Oxford 1993.

Pogrebnyak V., Education of Democratic Citizenship in Canada, “Pedahohichni nauky” 2014, № 61–62.

Pogrebnyak V., Formuvannya demokratychnoyi hromadyans’kosti u systemi pidhotovky sotsialʹnoho pedahoha: prohr. vybirk. navch. dysts. dlya mahistr. spets. 8.01010601 “Sotsial’na pedahohika”, Poltava, PNPU im. V.H. Korolenka, 2016 [in Ukrainian].

Pogrebnyak V., Metodoloho‐teoretychni zasady vykhovannya demokratychnoyi hromadyans’kosti v Kanadi, “Pedahohichni nauky” 2013, № 3(59) [in Ukrainian].

Pogrebnyak V., Mizhnarodna kontseptsiya polikul’turnoho vykhovannya, “Pedahohika vyshchoyi ta seredn’oyi shkoly” 2013, № 37 [in Ukrainian].

Pogrebnyak V., Poshuky pedahohamy Kanady sutnosti demokratychnoyi hromadyans’kosti: vid poinformovanosti do aktyvnoyi uchasti, “Pedahohichni nauky” 2015, № 64 [in Ukrainian].

Riesenberg P., Citizenship in the Western Tradition, Chapel Hill 1992.

Ross A.D., Citizenship Today, [in:] Learning and Society, ed. J.R. Kidd, Toronto 1963.

Ryerson E., The Importance of Education to a Manufacturing and Free People, “Journal of Education for Upper Canada” 1848, October, Vol. 1(10).

Sears A., Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology, [in:] Proceedings, 1992 May 19.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.113-124
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:15
Data złożenia artykułu: 2018-03-30 05:15:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.