Udział Polek w przedwojennym językoznawstwie – rekonesans badawczy

Katarzyna Skowronek

Streszczenie w języku polskim


Tekst jest fragmentarycznym przedstawieniem sylwetek kobiecych, które współkształtowały polską lingwistykę przed 1939 rokiem. Autorka analizuje udział kobiet w Polskim Towarzystwie Językoznawczym i ich wkład w rozwój „Poradnika Językowego”, znaczącego czasopisma tego okresu. Artykuł ma charakter rekonesansowy – opisano możliwe ramy teoretyczne przyszłej herstorii polskiej lingwistyki.


Słowa kluczowe


polskie językoznawczynie przed 1939 rokiem; herstory; historia alternatywna; Polskie Towarzystwo Językoznawcze; „Poradnik Językowy”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badanie: świat nauki to męski świat, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409592,badanie-swiat-nauki-to-meski-swiat.html [dostęp: 20.05.2017].

Benedict M., Pani Einstein, przeł. N. Mętrak-Ruda, Kraków 2017.

Derra A., Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Warszawa 2013.

Domańska E., Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7/8.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

http://ptj.civ.pl/pl/historia/czlonkowie-zalozyciele [dostęp: 20.05.2017].

https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/issues [dostęp: 20.05.2017].

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005.

Kwiatkowska M., Urbańczyk A., Okroy E., Okroy E., Włodarczyk A., Jak pisać teksty herstoryczne, http://metropolitanka.ikm.gda.pl/czytelnia/artykuly/jak-pisac-teksty-herstoryczne [dostęp: 20.05.2017].

Milojević I., Timing feminism, feminising time, “Futures” 2008, Vol. 40, www.researchgate.net/publication/239781566_Timing_feminism_feminising_time [dostęp: 20.05.2017].

Młodożeniec M., Knapińska A., Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka” 2013, nr 2.

Mucha J., Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1986.

Nie wygląda mi pani na naukowca. Jak kobiecość przeszkadza w karierze naukowej, www.crazynauka.pl/nie-wyglada-mi-pani-na-naukowca-jak-kobiecosc-przeszkadza-w-karierze-naukowej [dostęp: 20.05.2017].

Pell A.N., Fixing the Leaky Pipeline: Women Scientists in Academia, “Journal of Animal Science” 1996, Vol. 74(11).

Perkowska U., Kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim, https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/7-8/artykuly/kobiety_na_uj.htm [dostęp: 20.05.2017].

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, www.ck.gov.pl/articles/id/7.html [dostęp: 20.05.2017].

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015–2018), https://instytucja.pan.pl/index.php/wladze-pan?id=17 [dostęp: 20.05.2017].

Pycia P., Płeć a język na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego, Katowice 2011.

Rada Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, https://instytucja.pan.pl/index.php/wydzial-i [dostęp: 20.05.2017].

Rossiter M.W., The Matthew Matilda Effect in Science, “Social Studies of Science” 1993, Vol. 23(2).

Rossiter M.W., Women Scientists in America, Vol. 1: Struggles and strategies to 1940, Baltimore 1982.

Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, www.ck.gov.pl/articles/id/24.html [dostęp: 20.05.2017].

Skarżyński M., Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „LingVaria” 2016, nr 2(22).

„Stryj, wuj, swak” w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami, Kraków 1929.

Swaby R., Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat, przeł. K. Kurek, Warszawa 2017.

Śp. Janina Heydzianka-Pilatowa (20 XI 1899 – 24 X 1986), www.tmjp.pl/downloads/JaninaPilatowa.pdf [dostęp: 20.05.2017].

Towards a History of Linguistics in Poland. From the early beginnings to the end of the 20th century, eds. E.F.K. Koerner, A. Szwedek, Amsterdam 2001.

Urbańczyk S., Wspomnienie: śp. Janina Heydzianka-Pilatowa, „Język Polski” 1987, nr 47(3–5).

www.heltechnic.pl/info_Cezaria_Baudouin_de_Courtenay_Ehrenkreutz_J%C4%99drzejewiczowa [dostęp: 20.05.2017].

www.pmkolekcja.pl/info,Eugeniusz_S%C5%82uszkiewicz.asp#cite_ref-29 [dostęp: 20.05.2017].

Zybertowicz A., Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/48 [dostęp: 20.05.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.143-155
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:17
Data złożenia artykułu: 2018-04-05 17:09:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.