Opowieści poza słowami emocji. Kijowski pomnik literacki z 1076 roku we współczesnych tłumaczeniach – ukraińskim i angielskim

Taras Shmiher

Streszczenie w języku polskim


Autor omawia pojęcia emocji przez pryzmat tłumaczenia międzyjęzykowego i wewnątrzjęzykowego. Zastosowana prototypowa analiza rozszerza leksykograficzną interpretację terminów emocji, angażując doświadczenie psychologiczne czytelnika. Model socjologicznej analizy emocji J.E. Stetsa i J.H. Turnera pokazuje, w jaki sposób słowniki wpływają na mentalność użytkowników i jaka jest korelacja cech semantycznych opisanych w słowniku oraz tych, które występują w oryginale. Przedstawione kryteria opisowe będą stymulować podejście w poszukiwaniu wytycznych do dalszej interpretacji ewaluacyjnej i terminów emocji.


Słowa kluczowe


analiza przekładoznawcza; terminy emocji; emocje radości; emocje smutku; język staroukraiński

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


An Encyclopedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese, eds. Ch. Sin-wai, D.E. Pollard, Hong Kong 2001.

Anhlo-ukrayinskyi slovnyk, uklad. M. Balla, 2 vols., Kyiv 1996.

Antypenko L.A., Opyt kontseptualnogo analiza imen negativnykh emotsiy v russkom yazyke, Extended abstract of candidate’s thesis, Kharkiv 1995.

CEOED: The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically, in 2 vols., Oxford–London–Glasgow 1971.

Franko I., Iz lektury nashykh predkiv XI v., [in:] idem, Dodatkovi tomy do Zibrannya tvoriv u pyatdesyaty tomakh, vol. 54, Kyiv 2010.

Goddard C., Semantic Analysis: A Practical Introduction, Oxford 1998.

Izbornik 1076, Moskva 1965.

Orlova N.N., Yazykovyye sredstva vyrazheniya emotsiy: sintaksicheskiy aspekt (na materiale sovremennoy angliyskoy prozy), Extended abstract of candidate’s thesis, Rostov-na-Donu 2009.

Shakhovskiy V.I., Emotivnyy komponent znacheniya i metody yego opisaniya, Volgograd 1983.

Shakhovskiy V.I., English Stylistics, Moscow 2008.

Sreznevskiy I.I., Materíaly dlya slovarya drevne-russkago yazyka po pismennym “pamyatnikam”, 3 vols., Sankt-Peterburg 1893–1912 (vol. 2, 1902, p. 923; vol. 3, 1912, pp. 400–401).

Stets J.E., Turner J.H., The Sociology of Emotions, [in:] Handbook of Emotions, New York–London 2008.

SUM: Slovnyk ukrayinskoyi movy, 11 vols., Kyiv 1970–1980.

Tarasova O.D., Analiz lingvokulturologicheskogo polya “emotsii” v sopostavitelnom aspekte (na materiale angliyskogo i russkogo yazykov), Extended abstract of candidate’s thesis, Moskva 2009.

The Edificatory Prose of Kievan Rus’, Harvard 1994.

Ukrainian-English Dictionary, compiled by C.H. Andrusyshen, J.N. Krett, Toronto 1981.

Volf Y.M., Funktsional’naya semantika otsenki, 2-ye izd., dop., Moskva 2002.

Wierzbicka A., Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, Cambridge 1999.

Zolote slovo: khrestomatiya literatury Ukrayiny-Rusi epokhy seredniovichchia IX–XV stolit, 2 vols., Kyiv 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.175-194
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:20
Data złożenia artykułu: 2018-04-10 18:07:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.