Forming Adequate Self-Assessment in Students as a Requirement of Their Professional Development

Nataliia Babych, Kateryna Tychyna

Abstract


The modern system of education in higher school requires new approaches to the learning and assessment process. The formation of an adequate self-assessment of students during the learning process affects the quality of education and the motivation of self-learning and self-improvement. What is important for future speech therapist is the ability to criticize their level of knowledge and skills, which is a prerequisite for mastering logodiagnostic competence. The most difficult for students is a non-point evaluation, which requires formed critical thinking and adequate self-esteem. The article presents the results of self-assessment during the lecture and non-point evaluation of each other during seminars and practical classes of first-year students of the first (bachelor’s) level of the specialty “Special education” from the “Speech Therapy” program at the Borys Grinchenko Kyiv University in 2016–2018. The obtained results made it possible to consider the assessment, as a condition for the professional development of future speech therapists, and as a means of feedback communication between participants in the educational process in higher school.

Keywords


self-assessment; student; future speech therapist; vocational pedagogical education; non-point evaluation; assessment

References


Anderson, L.W. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman.

Ilina, I.A. (2009). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya u studentov samootsenki gotovnosti k professionalnoy deyatelnosti: diss. kand. ped. nauk. Sankt-Peterburg.

Looney, J.W. (2009). Assessment and Innovation in Education. OECD Education Working Papers, (24).

Matvienko, J.A. (2013). Ispolzovanie samokontrolya uchebnoy deyatelnosti studentov ekonomicheskih spetsialnostey v protsesse psihologo-pedagogicheskoy podgotovki s tselyu povyisheniya kachestva usvoeniya znaniy. Molodoy uchenyiy, 5, 744–748.

Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: Improving written feedback in mass higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 35(5), 501–517.

Oliinyk, N.Iu., Berezenska, S.M. (2014). Dystantsiini tekhnolohii u formuvanni doslidnytskykh umin v protsesi pidhotovky studentiv do seminarskykh zaniat. Sbornyk nauchnыkh trudov Sworld, 3(13), 79–85.

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obschestve: vyiyavlenie, razvitie i realizatsiya. Moslva: Kogito-Tsentr.

Sak, T.V. (2011). Indyvidualne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu klasi: navch. kurs ta nauk.metod. posib. Kiev: TOV Vydavnychyi dim «Pleiady».

Shirshova, I.A. (2013). Otsenivanie uchebnyih dostizheniy studentov: sovremennyie tendentsii. Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo Seriya «Problemyi pedagogiki sredney i vyisshey shkolyi», 26(65), 205–215.

Tertel, A.L. (2005). Psihologiya v voprosah i otvetah: ucheb. posobie. Moskva.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.247-262
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:26
Data złożenia artykułu: 2018-12-31 13:24:50


Statistics


Total abstract view - 976
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.