Sham Activities in Evaluation in the Area of Higher Education

Sylwia Jaskuła

Abstract


In Polish conditions, in many areas, evaluation departs from its more than 100-year-old tradition of social applied research, whose main purpose is to support development. The term “evaluation” is often overused, and a tendency to replace other diagnostic methods, such as measurement, parameterization, accreditation, audit or assessment, with this term is noticed. Control and bureaucratic functions are unjustly attributed to evaluation, while omitting its animation, socializing, motivational and formative potentials. In this way, evaluation loses its reliability and takes the form of sham activities, that is, those which do not achieve the assumed goals, or do not fulfill the assumed functions, although they are carried out in accordance with the intentions of parties.


Keywords


social evaluation; sham activities; apparent evaluation; evaluation in education; evaluation of the quality of education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dańda A., Szkup B., Banaszak B., Wiewiór P., Wawer Ł., Rojek M., Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, https://sum.edu.pl/images/wiadomosci18/20181114_PRZEWODNIK_O_EWALUACJI.pdf [dostęp: 10.10.2019].

Guba E.G., Lincoln Y.S., Fourth Generation Evaluation, London 1989.

Jaskuła S., Ewaluacja społeczna w edukacji, Kraków 2018.

Jaskuła S., Społeczne zharmonizowanie ewaluacji, „Seminare” 2018, nr 3, DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.3.10.

Kierzkowski T., Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Korporowicz L., Interakcyjna misja ewaluacji, [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2010.

Lutyński J., Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo” 1977, nr 2.

Lutyński J., Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Warszawa 1990.

Ornacka K., Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy, www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20PwR.pdf [dostęp: 4.05.2019].

Ossowski S., O osobliwości nauk społecznych, Warszawa 2001.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009, nr 168, poz. 1324).

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański, Kraków 2011.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tyler R.W., Smith E.R., Appraising and Recording Student Progress, Vol. 3: Adventure in American Education, New York 1942.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.95-110
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:15
Data złożenia artykułu: 2019-06-01 21:22:20


Statistics


Total abstract view - 765
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.