What Kind of Value is Nation? Contemplating and Discussing Kamil Polak’s “The Birth of a Nation”

Maria Dorota Szoska

Abstract


In the article, the author presents the nation as an ethnic, cultural as well as political group. Also, the author’s experience of workshops for adolescents conducted at the University of Gdansk is described. The starting point for the meetings was the etude The Birth of a Nation (Pol. Narodziny narodu) by Kamil Polak, a minimalistic animation about the rise and the fall of a certain nation. The proposed model of the etude starts with a universal story based on the impersonal metaphor of the circle and it continues to the students’ “here and now”, revealing the axiological dilemmas of the young recipients of culture. Not only the views of students regarding the issue of nationality are presented in the article, but also it reveals how this knowledge is constructed.


Keywords


nation; adolescents; etude; axiological dilemmas; young recipients of culture; Kamil Polak

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamkiewicz, S. (2016). Kiedy powstała Polska. Pobrane z: https://histmag.org/kiedy-powstala-polska-13128/2 [dostęp: 1.10.2019].

Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Biedrzycki, K., Bordzoł, P., Hącia, A., Kozak, W., Przybylski, B., …, Wróbel, I. (2015). Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania. Warszawa: IBE.

Kania, A. (2015). „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kraków: TAiWPN Universitas.

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kossakowski, A. (1977). Polski film animowany 1945–1974. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krasnodębski, Z. (2005). Demokracja peryferii. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Luter, A. (2019). Ziuk i chłopcy z Ferajny. „Piłsudski” Michała Rosy. Pobrane z: http://wiez.com.pl/2019/09/12/ziuk-i-chlopcy-z-ferajny-pilsudski-michala-rosy [dostęp: 14.09.2019].

Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Mauss, M. (1969). Oeuvres. Paris: Editions de Minuit.

Mąka-Malatyńska, K. (2001). Narodziny narodu. Pobrane z: www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=326918 [dostęp: 17.09.2019].

Morawska, I., Latoch-Zielińska, M. (2011). Gimnazjaliści wobec wartości narodowych. Polonistyka, nr 9, 19–23.

Myrdzik, B. (2009). O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. Refleksje i kontrowersje. W: A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej (s. 353–366). Kraków: TAiWPN Universitas.

Olbromski, C.J. (2000). Tożsamość społeczna: typowość czy wspólnotowość, bezbarwność czy przejrzystość. Colloquia Communia, nr 3(70), 11–26.

Pomian, K. (2009). Europa i jej narody. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Rutkiewicz, P.K. (2017). „My, naród polski”. Literatura narodowa i globalizacja w perspektywie hermeneutycznej. Pobrane z: https://journals.openedition.org/td/515#tocto1n3 [dostęp: 1.09.2019].

Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: TAiWPN Universitas.

Żyto, K. (2019). Mowa ptaków. Pobrane z: http://edukacjafilmowa.pl/mowa-ptakow-2019 [dostęp: 4.10.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2020.5.373-388
Data publikacji: 2020-12-31 10:41:58
Data złożenia artykułu: 2019-10-12 20:57:04


Statistics


Total abstract view - 320
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.