Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 58 (2016) Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławsk i, 21–22 kwietnia 2015 roku Szczegóły   PDF
Agata Rybińska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014” (Lublin, 16–17 października 2014 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Grażyna Piechota
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z objazdu naukowego studentów Architektury informacji, 3–7 lipca 2019 roku Szczegóły   PDF
Magdalena Kozak
 
Vol 59 (2017) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12–13 października 2017 roku) Szczegóły   PDF
Magdalena Przybysz-Stawska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteka w czasie – czas w bibliotece” (Lublin, 25–26 września 2014 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisława Wojnarowicz
 
Vol 60 (2018) Sprawozdanie z V konferencji bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy”, Lublin 27 września 2018 Szczegóły   PDF
Luiza Kawka
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z wizyty w Bibliotece Uniwersytetu w Pizie w ramach programu „Erasmus Plus Staff Mobility For Training”, 23–27 września 2019 roku Szczegóły   PDF
Monika Maria Jaworska, Ewa Barbara Rzeska, Barbara Beata Woźniak
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z wystawy Polska na Mapach XIX-wiecznych – prezentacja wybranych map ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS zorganizowanej w ramach XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (BG UMCS w Lublinie w 2013 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Bogowska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z wystawy Strzał w dziesiątkę! zorganizowanej w ramach konferencji „Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata” (16 czerwca 2014, Wydział Politologii UMCS w Lublinie) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marzena Bukowska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków–Lwów. Książki, Czasopisma Biblioteki XIX i XX wieku” (Kraków, 13–14 Listopada 2014 Roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Znajomski
 
Vol 59 (2017) Sprawozdanie z XIV Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – Badania naukowe – Technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej” (Zakopane, 20–22 września 2017 roku) Szczegóły   PDF
Renata Malesa
 
Vol 59 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 60 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 61 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Krystyna Hudzik
 
Vol 59 (2017) Szkolenie biblioteczne on-line w ośrodkach akademickich z perspektywy przemian ostatniej dekady Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Szczypa
 
Vol 61 (2019) Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1924–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryka Ilgiewicz
 
Vol 58 (2016) U progu nowożytnej polskiej bibliografii dziedzinowej. Julian Aleksander Kamiński i jego Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835 (1836) Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Uprzywilejowane drukarnie we Lwowie doby staropolskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Juda
 
Vol 60 (2018) V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w biblio tece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018 Szczegóły   PDF
Grażyna Piechota
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 W stronę Bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych Zotero Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Stępień
 
Vol 58 (2016) Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Wasilewska
 
Vol 61 (2019) Wielka Księga Miasta. Fotografie lubelskiej dzielnicy żydowskiej w zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Luiza Zętar
 
Vol 59 (2017) Wpływ telewizji na czytelnictwo Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Dawid Kotuła
 
Vol 60 (2018) Współczesna książka kucharska dla dzieci i młodzieży jako produkt medialny Streszczenie w języku polskim   PDF
Anita Lidia Has-Tokarz
 
Vol 60 (2018) Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Marzec-Jóźwicka
 
76 - 100 z 105 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>