Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 58 (2016) Reference books of document science and related subjects Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Svitlana Lisina
 
Vol 57 (2015) Reklama natywna – czy to jeszcze informacja? Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Karwowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Richard Holmes, Wiek cudów. Jak odkrywano piekno i groze nauki, tłum. Ewa Morycinska-Dzius, Wydawnictwo Prószynski Media, Warszawa 2010, ss. 656 Szczegóły   PDF
Jarosław Włodarczyk
 
Vol 59 (2017) Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej nastolatków Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Marta Wójcicka
 
Vol 58 (2016) Rosa Bailly (1890–1976) – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Beata Woźniak
 
Vol 62 (2020) Rozwój idei otwartej nauki na przykładzie ośrodków uniwersyteckich w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Poślada
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Serwis Facebook jako narzędzie promocji bibliotek Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Onak
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kułak
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 2019 roku Szczegóły   PDF
Kinga Dobrowolska
 
Vol 63 (2021) Sprawozdanie z konferencji „Biblioteka kreowana na nowo. Konferencja jubileuszowa zorganizowana z okazji 25-lecia powstania Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie” 27 stycznia 2022 Streszczenie w języku polskim   PDF
Kinga Dobrowolska
 
Vol 60 (2018) Sprawozdanie z konferencji „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać, żeby znaleźć”, Lublin 29 października 2018 Szczegóły   PDF
Ewa Matczuk
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z konferencji „Obraz stosunków wyznaniowych i przekonań religijnych w kulturze książki oraz źródłach (osoby – wydarzenia – zabytki)”, Państwowa Biblioteka Naukowa w Preszowie, 10–11 września 2019 roku Szczegóły   PDF
Lucia Němcová
 
Vol 63 (2021) Sprawozdanie z konferencji „Studencka Konferencja Naukowa Architektury Informacji: Człowiek w cyfrowej rzeczywistości”, Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS, 21 maja 2021 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Wójtowicz
 
Vol 58 (2016) Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławsk i, 21–22 kwietnia 2015 roku Szczegóły   PDF
Agata Rybińska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014” (Lublin, 16–17 października 2014 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Grażyna Piechota
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z objazdu naukowego studentów Architektury informacji, 3–7 lipca 2019 roku Szczegóły   PDF
Magdalena Kozak
 
Vol 59 (2017) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12–13 października 2017 roku) Szczegóły   PDF
Magdalena Przybysz-Stawska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteka w czasie – czas w bibliotece” (Lublin, 25–26 września 2014 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisława Wojnarowicz
 
Vol 60 (2018) Sprawozdanie z V konferencji bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy”, Lublin 27 września 2018 Szczegóły   PDF
Luiza Kawka
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z wizyty w Bibliotece Uniwersytetu w Pizie w ramach programu „Erasmus Plus Staff Mobility For Training”, 23–27 września 2019 roku Szczegóły   PDF
Monika Maria Jaworska, Ewa Barbara Rzeska, Barbara Beata Woźniak
 
Vol 63 (2021) Sprawozdanie z wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podczas XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki 18-24 września 2021 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Puszka
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z wystawy Polska na Mapach XIX-wiecznych – prezentacja wybranych map ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS zorganizowanej w ramach XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (BG UMCS w Lublinie w 2013 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Bogowska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z wystawy Strzał w dziesiątkę! zorganizowanej w ramach konferencji „Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata” (16 czerwca 2014, Wydział Politologii UMCS w Lublinie) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marzena Bukowska
 
Vol 57 (2015) Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków–Lwów. Książki, Czasopisma Biblioteki XIX i XX wieku” (Kraków, 13–14 Listopada 2014 Roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Znajomski
 
Vol 59 (2017) Sprawozdanie z XIV Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – Badania naukowe – Technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej” (Zakopane, 20–22 września 2017 roku) Szczegóły   PDF
Renata Malesa
 
76 - 100 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>