Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 58 (2016) Floating Collections – an Alternative Concept in Library Collection Management Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Beata Anna Obydzińska
 
Vol 58 (2016) Fact and factual information in the mass media Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Komova
 
Vol 58 (2016) Popularization of the political knowled ge by us ing med ia res ources in Ukraine Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alina Petrushka
 
Vol 59 (2017) Architektura informacji w ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Malesa, Anita Has-Tokarz
 
Vol 63 (2021) „Nowa Jutrzenka” (1908–1924) – jako narzędzie działalności ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Agnieszka Polak
 
Vol 63 (2021) „Orzeł Biały” – nowy tytuł na nowe czasy. Analiza i bibliografia zawartości Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Wałachowska
 
Vol 60 (2018) Badania czytelnictwa w Polsce w kontekście wybranych paradygmatów nauk społecznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Janusz-Lorkowska
 
Vol 59 (2017) Badanie użyteczności internetowych serwisów bibliotek wyższych uczelni. Propozycja modyfikacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Osiński
 
Vol 58 (2016) "Baldachim z szafiru, złotem gwiazd inkrustowany…" – filozofia przyrody w polskich przekładach "Cymbelina", "Otella" i "Kupca weneckiego" Szekspira Streszczenie w języku polskim
Zuzanna Weronika Czerniak-Kloc
 
Vol 60 (2018) Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Ebertowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Bernardeta Iwanska-Cieslik, Biblioteka Kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396 Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Bibliografia pismiennictwa o swietym Jacku Odrowazu, oprac. Małgorzata Habuda, Dominikanski Instytut Historii w Krakowie: Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, ss. 310 Szczegóły   PDF
Artur Znajomski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Biblioteka akademicka: partner w procesie naukowo-dydaktycznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Paszko, Piotr Tafiłowski
 
Vol 63 (2021) Biblioteka dostępna – zintegrowane systemy informatyczne oraz nowoczesne udogodnienia dla użytkowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Starek, Anna Drozd-Małaj, Ewa Stępień
 
Vol 61 (2019) Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789–1871 wobec gromadzenia i przechowywania zbiorów Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Gębołyś
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Osiński
 
Vol 60 (2018) Biblioterapia w psychoterapii indywidualnej i grupach wsparcia kobiet zmagających się z problemem niepłodności Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Anna Krzemińska
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Czy "Wikipedia" jest książką sieciową? Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Kotuła
 
Vol 57 (2015) Czytelnictwo w kulturze nowych mediów – napływ informacji a percepcja ludzka Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Rudera
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Czytelnictwo wśród użytkowników Facebooka Streszczenie w języku polskim   PDF
Zuzanna Czerniak, Joanna Witek, Anna Krawczyk, Magdalena Boczek, Małgorzata Łaziuk
 
Vol 60 (2018) Druk 3D odbiciem realnych pomysłów – sprawozdanie z warsztatów (Drzwi Otwarte UMCS w Lublinie, 24 marca 2017 roku) Szczegóły   PDF
Marek Chwedczuk
 
Vol 58 (2016) Działalność dydaktyczna biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Boćkowska, Paulina Studzińska-Jaksim
 
Vol 59 (2017) Dzieło otwarte w wersji 2.0 czyli transformacja czytelnika Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Tadeusz Opiłowski
 
Vol 59 (2017) Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Grażyna Piechota, Agnieszka Kida-Bosek
 
Vol 60 (2018) Fotografia uwalniająca rzeczywistość. Fotograficzna inwentaryzacja świata Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Stępień
 
1 - 25 z 121 elementów 1 2 3 4 5 > >>