Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 57 (2015) Frazes czy faktyczna treść? Relewancja pojęcia ‘społeczeństwo informacyjne’ i jego synonimów w tytułach artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Maciej Łubocki
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Geneza "Historii Literatury Polskiej" Feliksa Bentkowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Helena Choraczynska
 
Vol 57 (2015) Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – problemy i kierunki rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Jaworska, Ewa Rzeska
 
Vol 59 (2017) Gry paragrafowe – relikt przeszłości czy nadzieja na przyszłość? Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Bernacki
 
Vol 61 (2019) Hermeneutyka a język i kognitywna teoria tłumaczenia na przykładzie wybranych refleksji Friedricha Schleiermachera i Hansa-Georga Gadamera Streszczenie w języku polskim   PDF
Ziemowit Paweł Janiak
 
Vol 59 (2017) Ilustracje, animacje, interaktywne obrazki – funkcje i formy elementów graficznych w słownikach internetowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Hojka
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na Facebooku Streszczenie w języku polskim   PDF
Lidia Jarska
 
Vol 59 (2017) IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy na temat „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 roku) Szczegóły   PDF
Grażyna Piechota
 
Vol 57 (2015) Jak zobaczyć informację, czyli różnorodne funkcje mapy w procesie wymiany informacji Streszczenie w języku polskim
Jakub Kuna, Anna Rzuciło
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Kalendarze staropolskie, red. I. M. Dacka-Górzynska i J. Partyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 271 Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
Vol 61 (2019) Kolekcje biblioteczne i muzealne przemieszczone z Niemiec po II wojnie światowej w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w świetle publikowanych katalogów Muzeum Książki Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Krawczyk
 
Vol 58 (2016) KONCEPCJA REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH Streszczenie w języku polskim
Kinga Dobrowolska
 
Vol 59 (2017) Konferencja jubileuszowa Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lublinie „100 lat i…?” (Lublin, 10 października 2017 roku) Szczegóły   PDF
Ewa Matczuk
 
Vol 60 (2018) Konferencja naukowa „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”, Lublin 21 czerwca 2018 Szczegóły   PDF
Renata Malesa
 
Vol 58 (2016) Kultura druku i jej wpływ na zmiany cywilizacyjne Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Juda
 
Vol 59 (2017) Lektura szkolna w sieci Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Latoch-Zielińska
 
Vol 60 (2018) Literatura dla dzieci i młodzieży w Internecie. Analiza zawartości stron internetowych wydawnictw Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Tałuć
 
Vol 59 (2017) Literatura w radiu – gatunki, szanse, zagrożenia. Na przykładzie rozgłośni regionalnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Żurakowska
 
Vol 60 (2018) Lubelska prasa sensacyjna. Medialne ob razy codzienności międzywojennego Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Wojtysiak
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Marketing partnerski w działalności biblioteki publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Malesa
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Mecenat nad bibliografiami dziedzinowymi w okresie zaborów Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 60 (2018) Media relations wybranych bibliotek toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 
Vol 57 (2015) Na marginesie Listu Rosy Bailly do Dyrektora Biblioteki UMCS Tadeusza Smołki z 27 grudnia 1967 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Woźniak
 
Vol 57 (2015) Najnowsze trendy we współczesnym bibliotekarstwie amerykańskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Dymmel
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Nazwisko pisarza - reklamą jego osoby i książki Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Rejakowa
 
26 - 50 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>