Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 60 (2018) Objazd naukowy Lublin –Warszawa–Poznań–Kórnik (16–20 kwietnia 2018) – sprawozdanie Szczegóły   PDF
Rebeka Karina Bucior
 
Vol 57 (2015) Ochrona przed spamem w przepisach Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Maik
 
Vol 59 (2017) Od produktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamila Patrycja Augustyn
 
Vol 58 (2016) Od redakcji Szczegóły   PDF
Anita Has-Tokarz
 
Vol 59 (2017) Od redakcji Szczegóły   PDF
Anita Has-Tokarz, Renata Malesa, Grażyna Piechota
 
Vol 60 (2018) Od Redakcji Szczegóły   PDF
Renata Malesa, Anita Has-Tokarz, Grażyna Piechota
 
Vol 61 (2019) Od Redakcji Szczegóły   PDF
Anna Dymmel
 
Vol 57 (2015) Przyszłość książki drukowanej w czasach e-booka (z perspektywy bibliotekarza) Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Żuraw
 
Vol 58 (2016) Rec.: Baśnie narodów Kaukazu, wybór i opr ac. Iwona Tsanev, Sandomierz 2014, ss. 191. Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Violetta Żuraw
 
Vol 59 (2017) Rec.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS do roku 2013, red. Beata Maksymiuk-Pacek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin: Wydawn. UMCS, 2014, ss. 688. Szczegóły   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 61 (2019) Rec.: Bibliotheken der Schweiz: Innovation durch Kooperation. Festschrift für Susanna Bliggenstorfer anlässlich ihres Rücktrittes als Direktorin der Zentralbibliothek Zürich, ed. by Zentralbibliothek Zürich, A. Keller, S. Uhl, De Gruyter Saur 2018, ss. 532. Szczegóły   PDF
Krystyna Hudzik
 
Vol 57 (2015) Rec.: Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Narodziny Książki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 577 Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Tafiłowski
 
Vol 58 (2016) Rec.: Megabiblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekars twie publicznym, red. Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Wars zawa 2015, ss . 179. Szczegóły   PDF
Renata Malesa
 
Vol 61 (2019) Rec.: Multibibliotekarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018, ss. 207. Szczegóły   PDF
Ewa Rudnicka
 
Vol 60 (2018) REC.: Zaratustrianizm, czyli kwestia interpretacji – refleksje na marginesie książki: Marta Jaworek, Mit dziecka – Korczak – Nietzsche – Zaratustra, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, ss. 196 Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Janusz-Lorkowska
 
Vol 58 (2016) Reference books of document science and related subjects Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Svitlana Lisina
 
Vol 57 (2015) Reklama natywna – czy to jeszcze informacja? Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Karwowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Richard Holmes, Wiek cudów. Jak odkrywano piekno i groze nauki, tłum. Ewa Morycinska-Dzius, Wydawnictwo Prószynski Media, Warszawa 2010, ss. 656 Szczegóły   PDF
Jarosław Włodarczyk
 
Vol 59 (2017) Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej nastolatków Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Marta Wójcicka
 
Vol 58 (2016) Rosa Bailly (1890–1976) – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Beata Woźniak
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Serwis Facebook jako narzędzie promocji bibliotek Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Onak
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kułak
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 2019 roku Szczegóły   PDF
Kinga Dobrowolska
 
Vol 60 (2018) Sprawozdanie z konferencji „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać, żeby znaleźć”, Lublin 29 października 2018 Szczegóły   PDF
Ewa Matczuk
 
Vol 61 (2019) Sprawozdanie z konferencji „Obraz stosunków wyznaniowych i przekonań religijnych w kulturze książki oraz źródłach (osoby – wydarzenia – zabytki)”, Państwowa Biblioteka Naukowa w Preszowie, 10–11 września 2019 roku Szczegóły   PDF
Lucia Němcová
 
51 - 75 z 105 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>