Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 59 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 60 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 61 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Krystyna Hudzik
 
Vol 59 (2017) Szkolenie biblioteczne on-line w ośrodkach akademickich z perspektywy przemian ostatniej dekady Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Szczypa
 
Vol 61 (2019) Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1924–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryka Ilgiewicz
 
Vol 58 (2016) U progu nowożytnej polskiej bibliografii dziedzinowej. Julian Aleksander Kamiński i jego Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835 (1836) Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Uprzywilejowane drukarnie we Lwowie doby staropolskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Juda
 
Vol 60 (2018) V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w biblio tece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018 Szczegóły   PDF
Grażyna Piechota
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 W stronę Bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych Zotero Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Stępień
 
Vol 58 (2016) Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Wasilewska
 
Vol 61 (2019) Wielka Księga Miasta. Fotografie lubelskiej dzielnicy żydowskiej w zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Luiza Zętar
 
Vol 62 (2020) Wkład słuchaczy Szkoły Głównej w Warszawie w rozwój bibliografii polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 59 (2017) Wpływ telewizji na czytelnictwo Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Dawid Kotuła
 
Vol 62 (2020) Wsparcie bibliotek akademickich w działaniach uczelni na rzecz ewaluacji – rekonesans Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Szczypa, Piotr Błaszczak
 
Vol 60 (2018) Współczesna książka kucharska dla dzieci i młodzieży jako produkt medialny Streszczenie w języku polskim   PDF
Anita Lidia Has-Tokarz
 
Vol 60 (2018) Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Marzec-Jóźwicka
 
Vol 58 (2016) Wykorzystanie schematu książki na potrzeby środowiska cyfrowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Dawid Kotuła
 
Vol 58 (2016) Zaczytani bohaterowie książek. Obraz czytelnika w wybranych gatunkach literackich. Analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Nowak
 
Vol 60 (2018) Zakres działań współczesnej biblio teki publicznej. Casus Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Tarasiuk, Alina Maniowiec
 
Vol 61 (2019) Zarządzanie danymi badawczymi i ich archiwizacja w działalności biblioteki Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Svitlana Chukanova
 
Vol 57 (2015) Zoomorficzne symbole ewangelistów w zabytkach piśmiennictwa ruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Wierucka
 
101 - 121 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5