Autor - szczegóły

Błotnicki, Maciej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska