Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 68, No 2 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część druga Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 68, No 1 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 67, No 2 (2020) Podanie wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto i w prawie karnym skarbowym – obraz statystyczny Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Daniluk
 
Vol 68, No 2 (2021) Filozoficzno-prawne ujęcie kary śmierci w antycznym Rzymie Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Golowska
 
Vol 70, No 1 (2023) Mowa nienawiści a dobra osobiste – wybrane aspekty ochrony cywilnoprawnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Bojanowski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 64, No 1 (2017) Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879 Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 63, No 1 (2016) Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kruk
 
Vol 65, No 1 (2018) Przemoc w kryminologii – istota, przyczyny i zmiany Streszczenie w języku polskim
Magdalena Budyn-Kulik
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.