Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 69, No 1 (2022) Ograniczenia ochrony dóbr osobistych w warunkach stanów nadzwyczajnych wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Szczotka
 
Vol 64, No 1 (2017) Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Szreniawski
 
Vol 68, No 2 (2021) Filozoficzno-prawne ujęcie kary śmierci w antycznym Rzymie Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Golowska
 
Vol 68, No 2 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część druga Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 64, No 1 (2017) Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 68, No 1 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 67, No 2 (2020) Podanie wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto i w prawie karnym skarbowym – obraz statystyczny Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Daniluk
 
Vol 64, No 2 (2017) Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Drobny
 
Vol 67, No 1 (2020) Dobra osobiste uczelni publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Szczotka
 
Vol 70, No 1 (2023) Mowa nienawiści a dobra osobiste – wybrane aspekty ochrony cywilnoprawnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Bojanowski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi „Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Dąbrowski, Dariusz Szpoper
 
Vol 62, No 1 (2015) Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Eliza Miszczak
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Z Sankt Petersburga dla czytelnika zachodnioeuropejskiego – Aleksander This o prawie Rzeczypospolitej szlacheckiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Próby zdefiniowania pojęć „administracja” i „prawo administracyjne” w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Aequitas i iustitia w rzymskiej praktyce prawnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Przyczynek do dyskusji nad faszystowskim prawem gospodarczym Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Marszał
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Św. Ireneusz z Lyonu a Melito – o niektórych problemach chrześcijańskich „myślicieli politycznych doby męczenników” Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogdan Szlachta
 
Vol 64, No 2 (2017) Prawo równego dostępu do służby publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 65, No 1 (2018) "Princeps educatus" w myśli Jana z Salisbury Streszczenie w języku polskim
Lech Dubel
 
Vol 65, No 1 (2018) Sądownictwo administracyjne w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego na przełomie XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Smyk
 
Vol 65, No 1 (2018) Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego) Streszczenie w języku polskim
Wojciech Dziedziak
 
Vol 65, No 2 (2018) Nauczanie prawa rzymskiego we współczesnej Rosji Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech J. Kosior
 
Vol 64, No 1 (2017) Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
1 - 25 z 59 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.