Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzule generalne i ich funkcje w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim  PDF
Bartosz Liżewski
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Dudzik
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Skubisz
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Mojak
 
Vol 63, No 2 (2016) W poszukiwaniu antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i wartościowaniu w prawie rzymskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Szot
 
Vol 63, No 2 (2016) Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach generalnych Ordynacji podatkowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Antoni Hanusz, Paulina Krukowska-Siembida
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Mojski
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.