Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, No 1 (2020) Ograniczenia podmiotowe w procedurze sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 67, No 1 (2020) Ograniczenie prawa własności nieruchomości w specustawach na przykładzie specustawy drogowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Polanowski
 
Vol 65, No 1 (2018) Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Streszczenie w języku polskim
Anna Ostrowska
 
Vol 64, No 1 (2017) Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Ostrowska
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.